Юникредит банк оформити кредит :: Про гроші

 

Главная » Банки і кредити » Юникредит банк оформити кредит

 

Юникредит банк оформити кредит

Юникредит банк оформити кредит

Юникредит банк оформити кредит

Публічна оферта (Захист персональних даних)

Російська Федерація,

344002, г. Ростов-на-Дону,

Вул. Соціалістична 74,

БЦ «Купецький двір»,

Права вежа, 12 поверх, офіс 1211

Тел. +7 (863) 268 98 60

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА (ПРОПОЗИЦІЯ)

Про надання послуг із захисту персональних даних

«01» квітня 2014 р

Російська Федерація, місто Ростов-на-Дону

prover-kredit. ru. іменованої надалі за текстом цього пропозиції «Сайт»,

Є офіційною пропозицією Товариства з обмеженою відповідальністю «Південна Фінансова Компанія» (свідоцтво про Державну 1136194000722, юридична адреса: Російська Федерація, 344013, г. Ростов-на-Дону, вул. Локомотивна, 2д), іменованого надалі за текстом цього пропозиції ТОВ «ЮФК» , «Виконавець», в особі Директора Черкашова Олександра Станіславовича, що діє на підставі Статуту, будь-якого правоздатності та дієздатності особі, чия воля буде виражена їм особисто або через уповноваженого посередника (ст. 182, 185 ЦК України), що має назву надалі за текстом цього пропозиції «Клієнт».

1.2. Пропозиція містить всі істотні умови Договору-оферти про надання послуг, що іменується в подальшому по тексту Пропозиції «Договір оферти», «Договір», в платіжних документах / дорученнях - «Договір про надання послуг» відповідно, і є волевиявленням ТОВ «ЮФК» вважати себе уклали Договір з Клієнтом, які вчинили повний і беззастережний акцепт Пропозиції в порядку і в терміни, передбачені розділом 2 Пропозиції, з урахуванням положень пунктів 1.4. 1.5. Пропозиції. Акцепт Пропозиції означає, що Клієнт згоден з усіма положеннями Пропозиції та приймає на себе беззастережне зобов'язання дотримуватися їх. Акцепт Пропозиції означає укладення Клієнтом з ТОВ «ЮФК» Договору (Договору про надання послуг) на умовах, викладених в Пропозиції.

У зв'язку з вищевикладеним, Клієнту необхідно уважно прочитати текст Пропозиції та, якщо Клієнт не згоден з яким-небудь умов Пропозиції, ТОВ «ЮФК» пропонує Клієнту відмовитися від акцепту Пропозиції.

1.3. Пропозиція, доповнення, зміни до Реченню і Додатки є офіційними документами і розміщуються на Сайті.

1.4. Пропозиція не є безвідкличним. Пропозиція може бути відкликана ТОВ «ЮФК» без попереднього узгодження з Клієнтом до закінчення терміну, встановленого Пропозицією для акцепту, шляхом припинення розміщення Пропозиції на Сайті. Пропозиція є відкликаним з моменту припинення розміщення пропозиції на Сайті. Відгук Пропозиції не тягне припинення Договору, укладеного відповідно до умов Пропозиції до відкликання Пропозиції.

1.5. ТОВ «ЮФК» має право вносити зміни, доповнення в умови Пропозиції та додатки без попереднього узгодження з Клієнтом шляхом розміщення нової редакції Пропозиції та / або Додатків на Сайті в день його вступу в силу або раніше на розсуд ТОВ «ЮФК».

1.6. Особа, яка має намір здійснити акцепт Пропозиції, приймає на себе зобов'язання щодня звертатися до Сайту з метою гарантованого ознайомлення зазначеної особи з можливим відкликанням, зміною, доповненням Пропозиції, і одноосібно несе всі ризики в повному обсязі, пов'язані з невиконанням або неналежним виконанням свого обов'язку.

1.7. При виникненні спорів Сторони прагнутимуть вирішувати їх шляхом переговорів, а при неможливості врегулювання спору зазначеним способом для Сторін є обов'язковим претензійний порядок розгляду спорів.

У разі, якщо виник між Сторонами спір неможливо вирішити в досудовому порядку, будь-яка із Сторін має право передати спір на розгляд до суду.

1.8. Поступка прав Клієнта повністю або в частині у зв'язку з цим Пропозицією, в тому числі, але не обмежуючись, прав (повністю, частково) на вчинення акцепту, не допускається без окремого попередньої письмової згоди ТОВ «ЮФК».

2. Основні поняття, ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ З МЕТОЮ ЦЬОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

2.1. З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Договір-оферта (оферта) - справжній документ про надання послуг Товариством з обмеженою відповідальністю

«Південна фінансова компанія» (Limited Liability Company "Southern Financial Company")

Акцепт оферти - повне прийняття оферти шляхом здійснення дій, зазначених у розділі 3 цієї Оферти. Акцепт оферти створює Договір оферти.

Клієнт - особа, яка здійснила Акцепт Оферти, і є таким чином Клієнтом Виконавця за укладеним Договором Пропоновані можливості.

3. АКЦЕПТ ОФЕРТИ І Укладення договору-ОФЕРТИ

3.1. Клієнт здійснює Акцепт оферти шляхом прийняття умов оферти і передоплати послуг Виконавця в повному обсязі.

4. Предмет договору-ОФЕРТИ

4.1. Виконавець надає послуги Клієнту, виконуючи доручення Клієнта, направляючи письмовий запит про заборону передавати персональні дані Банківської або іншої кредитної організації.

4.2. Фактичним результатом надання послуги є відправлення повідомлень від імені Клієнта, що здійснюються Виконавцем, шляхом направлення рекомендованих листів з повідомленням використовуючи поштовий зв'язок, тим особам і організаціям, що Клієнт вкаже в своєму дорученні для Виконавця.

4.3. Виконавець має право залучати третіх осіб для належного виконання своїх зобов'язань за цим Договором. Всі розрахунки з зазначеними третіми особами Виконавець здійснює за свій рахунок.

4.4. Виконавець має право додати зазначений Клієнтом контактну адресу електронної пошти, а також вказаний номер телефону Замовника, в свою базу клієнтів Компанії, і на зазначені контактні телефон і електронну пошту висилати комерційні, інформаційні, будь-які інші пропозиції по послугах Компанії.

4.5. Чи не отримання клієнтом відповіді або підтвердження про прийняття від Банківської чи іншої організації, так само як і відмова Банку або іншої кредитної організації, приймати спрямоване повідомлення Виконавцем поштою, не є підтвердженням, що не виконання даного договору, так як Виконавець не відповідає за дії Банку або іншої іншої організації, в тому числі якщо Банк відмовився приймати рекомендований лист з повідомленням. Підтвердження виконання договору буде квитанції про оплату і відправлення повідомлення поштовим зв'язком, рекомендованим листом з повідомленням.

5. Винагорода

5.1. Сума повного винагороди Виконавця за цим Договором-оферті становить 490 рублів.

5.2. Послуги Виконавця ПДВ не обкладаються - застосовується спрощена система оподаткування.

5.3. Клієнт погоджується з Договором-офертою, після чого оплачує винагороду Виконавця, тим самим акцептуючи цей Договір-оферту.

5.4. Винагорода Виконавця за цим Договором-оферті оплачується Клієнтом шляхом внесення готівкових коштів в касу Виконавця або шляхом перерахування безготівкових грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця за допомогою використання сервісу прийому платежів "Робокасса", розташованому за адресою в мережі Інтернет: Www. Robokassa .ru . з яким у Виконавця укладено договір на проведення платежів.

6.1. Цей Договір-оферта вступає в силу з моменту Акцепту і діє до повного виконання сторонами своїх обов'язків за цим Договором-оферті.

6.2. Виконавець зобов'язується надати послуги Клієнту за цим Договором-оферті в термін до 30 (тридцяти) робочих днів з моменту набуття чинності цим Договором-оферти в силу.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

7.1. Клієнт стверджує наступне: "Даю згоду ТОВ« Південна фінансова компанія »на перевірку і обробку, включаючи збір, систематизацію, накопичення, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, з використанням засобів автоматизації та / або без використання таких засобів. Дана згода на уточнення (оновлення, зміна) і зберігання персональних даних, діє до моменту відкликання мною даного письмову згоду за формою. у разі ненадання мною вищевказаного письмового відзиву зберігання даних щодо моєї особи даних здійснюється в порядку і протягом терміну, встановленого Федеральним законом від 27.07.2006 № 152-ФЗ «Про персональних даних». Замовник згоден з достатності заходів щодо захисту і передачі його персональних даних за відкритими (не зашифровані) каналам зв'язку (мережа інтернет) ".

8. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна Фінансова Компанія»