Бізнес планування бізнес план. Як розробити бізнес план :: Про гроші

 

Главная » Бізнес план » Бізнес планування бізнес план. Як розробити бізнес план

 

Бізнес планування бізнес план. Як розробити бізнес план

01.02.2018

Лекції по

Тема 1. Актуальність планування в сучасних умовах і роль бізнес - планування в його вдосконаленні

В умовах ринкових відносин зберігається актуальність планування діяльності підприємства. Взагалі, планомірний розвиток економіки знижується як розвиток, відповідне завданням, поставленим органом управління. І в цьому сенсі планування є найважливішою функцією управління, а планомірність притаманна економіці взагалі, незалежно від способу виробництва, суспільно-економічної системи.

Планування - закономірний результат пошуку людським суспільством найбільш раціональних і ефективних інструментів і способів свого історичного розвитку і виживання.

Планування виробничої і комерційної діяльності необхідно для всіх організаційно-правових форм підприємств. Діяльність підприємства без плану є реакція на що відбуваються події, діяльність на основі плану - реакція на передбачені і заплановані явища. «Власник підприємства, який невдало планує, планує невдачу».

Найбільш досконалою формою планування в умовах ринку є бізнес-планування.

Бізнес-план - це цільовий програмний документ, який представляє собою систему розрахунків, техніко-економічних обґрунтувань, сукупність економічних показників, опис заходів і дій, присвячених реалізації основної мети підприємницької діяльності - отримання максимального прибутку від неї.

Таким чином, бізнес-план являє собою модель діяльності підприємства, яка використовує всі елементи традиційного планування стосовно до категорій ринкової економіки - бізнесу, конкурентній боротьбі, діяльності маркетингових служб, комерційного ризику, стратегії беззбитковості і необхідного рівня рентабельності.

Грамотно розроблений бізнес-план, дозволяє ефективно розвивати підприємницьку діяльність, залучати інвесторів, партнерів і кредитні ресурси; використовується для підвищення ефективності управління підприємством і прогнозування діяльності.

У ринковій економіці бізнес-план є робочим інструментом, використовуваним у всіх сферах підприємництва. У нашій країні необхідність складання бізнес-планів усвідомлена на державному рівні, і в даний час він все частіше стає продуктом внутрішньої управлінської діяльності, який необхідний для вирішення багатьох питань функціонування підприємства, як правило, не пов'язаних із залученням зовнішніх інвестицій. Бізнес-план - це постійно діючий документ, до якого вносяться зміни і доповнення, пов'язані зі змінами у внутрішній і зовнішній середовищах підприємства.

Світовий досвід свідчить, що бізнес-план - документ загальноприйнятий в більшості країн з розвиненою ринковою економікою. У нашій країні поняття «бізнес-план» з'явилося на початку 90-х років і з тих пір пройшло своєрідну еволюцію: спочатку бізнес-план розглядався лише як інструмент, що дозволяє залучити іноземні інвестиції; на сьогоднішній же день необхідність складання бізнес-планів усвідомлена на державному рівні і використовується для обгрунтування діяльності всіх підприємницьких структур. Найважливішою віхою в процесі розвитку бізнес-планування з'явилися спеціальні комп'ютерні програми для розробки бізнес-плану: Success, Project Expеrt, Pro-Invest-consulting і т. Д.

Тема 2. Завдання, функції та принципи бізнес-планування

Планування підприємницької діяльності, широко застосовується як в закордонній, так і у вітчизняній практиці, ґрунтується на бізнес-плані.

Призначення бізнес-плану полягає в тому, що він допомагає підприємцям вирішувати такі завдання:

1. Бізнес-план показує, якими методами і за допомогою яких засобів можна досягти поставлених цілей.

2. За допомогою бізнес-плану можна отримати бажані вкладення капіталу від потенційних інвесторів. Адже саме на основі бізнес-плану вони будуть приймати рішення про фінансування бізнесу.

3. Вивчити ємність і перспективність розвитку майбутнього ринку збуту.

4. Оцінити витрати для виробництва потрібної ринку продукції, порівняти їх з цінами, за якими можна буде продавати свої товари, щоб визначити потенційну прибутковість справи.

5. Виявити всілякі «підводні» камені, що підстерігають нову справу в перші роки його реалізації.

6. Визначити показники, за якими можна буде регулярно контролювати стан справ.

До їх числа основних функцій бізнес-планування слід віднести:

Обгрунтування стратегії (загальної концепції) і тактики розвитку підприємства;

Планування, що дозволяє оцінювати і контролювати процес розвитку діяльності підприємства;

Залучення грошових коштів зі сторони (позики, кредити);

Залучення інвесторів і розширення кола підприємств-партнерів, спільно реалізують розроблений проект.

При розробці бізнес-плану необхідно дотримуватися основоположних принципів планування:

Бізнес-план починається з оформлення титульного аркуша, що містить всі вихідні реквізити пропонованого проекту:

Назва (найменування) проекту, що відображає цільову функцію бізнес-плану;

Де, коли і ким підготовлений даний програмний документ (автори проекту, назва і адреса підприємства, його організаційно-правова форма та ін.);

Імена та адреси засновників;

Призначення бізнес-плану і його користувачі.

Бажано, щоб обкладинка була зроблена на фірмовому папері, з емблемою і логотипом фірми.

Другий лист бізнес-плану - зміст, т. Е. Структурне уявлення самого бізнес-плану.

У додатку включаються документи, які можуть служити підтвердженням або більш докладним поясненням відомостей, представлених в бізнес-плані. До числа обов'язкових відносяться такі:

- біографії керівників підприємства або проекту, що підтверджують їх компетенцію і досвід роботи;

- результати маркетингових досліджень;

- висновки аудиторів (включаючи аналітичну частину);

- докладні технічні характеристики продукції;

- гарантійні листи або контракти з постачальниками і споживачами продукції;

- договори оренди, найму, ліцензійні угоди;

- укладення служб державного нагляду з питань екології та безпеки, санітарно-епідеміологічних служб.

Можливо також надання в якості додатку до бізнес-плану:

- фотографій або відеоролика зразків продукції;

- сертифікатів (ТУ і т. П.) На продукцію.