Хто проводить обов'язковий аудит. Щорічний обов'язковий аудит :: Про гроші

 

Главная » Трейдинг » Хто проводить обов'язковий аудит. Щорічний обов'язковий аудит

 

Хто проводить обов'язковий аудит. Щорічний обов'язковий аудит

Хто проводить обов'язковий аудит. Щорічний обов'язковий аудит

Щорічний обов'язковий аудит - Обов'язкова аудиторська перевірка ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської (фінансової) звітності організації або індивідуального підприємця.

Що перевіряють

При обов'язковій аудиторській перевірці ми аналізуємо:

    Первинні документи; дані бухгалтерського і податкового обліку; показники бухгалтерської та податкової звітності.

Мінімальний обсяг документації, що перевіряється (аудиторська вибірка) регулюється вимогами законодавства. Максимальний обсяг документації, що перевіряється узгоджується з клієнтом.

У яких випадках і коли проводиться щорічний обов'язковий аудит

Якщо організація має організаційно-правову форму відкритого акціонерного товариства;

Якщо цінні папери організації допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів;

Якщо організація є кредитною організацією, бюро кредитних історій, організацією, яка є професійним учасником ринку цінних паперів, страховою організацією, клірингової організацією, Товариством взаємного страхування, товарною, валютної або фондовою біржею, недержавним пенсійним або іншим фондом, акціонерним інвестиційним фондом, керуючою компанією акціонерного інвестиційного фонду, пайового інвестиційного фонду або недержавного пенсійного фонду (за винятком державних позабюджетних фондів);

Якщо обсяг виручки від продажу продукції (продажу товарів, виконання робіт, надання послуг) організації протягом попереднього звітного рік Перевищує 400 мільйонів рублів ;

Якщо сума активів бухгалтерського балансу організації за станом на кінець попереднього звітного року Перевищує 60 мільйонів рублів ;

Якщо

Організація представляє і (або) публікує зведену (консолідовану) бухгалтерську (фінансову) звітність;

В інших випадках, встановлених федеральними законами.

(Частина 1 в ред. Федерального закону від 28.12.2010 № 400-ФЗ)

Обов'язковий аудит бухгалтерської (фінансової) звітності організацій, цінні папери яких допущені до обігу на торгах фондових бірж і (або) інших організаторів торгівлі на ринку цінних паперів, інших кредитних і страхових організацій, недержавних пенсійних фондів, організацій, в статутному (складеному) капіталі яких частка державної власності становить не менше 25 відсотків, державних корпорацій, державних підприємств, а також консолідованої звітності проводиться тільки аудиторськими організаціями.

(Частина 3 в ред. Федерального закону від 01.07.2010 N 136-ФЗ)

Договір на проведення обов'язкового аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності організації, в статутному (складеному) капіталі якої частка державної власності становить не менше 25 відсотків, а також на проведення аудиту бухгалтерської (фінансової) звітності державної корпорації, державної компанії, державного унітарного підприємства або муніципального унітарного підприємства полягає за підсумками торгів шляхом проведення торгів у формі відкритого конкурсу в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 року N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб".

(Частина 4 в ред. Федерального закону від 01.07.2010 N 136-ФЗ)

Мета проведення щорічного обов'язкового аудиту