Як розрахувати ПДВ :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як розрахувати ПДВ

Як розрахувати ПДВ

Як розрахувати ПДВ при здійсненні оподатковуваних і неоподатковуваних операцій

Як розрахувати ПДВ

Норма Податкового кодексу

Стаття 170

«... 4. Суми податку, пред'явлені продавцями товарів (робіт, послуг), майнових прав платників податків, які здійснюють як оподатковувані, так і звільняються від оподаткування операції:

Враховуються у вартості таких товарів (робіт, послуг), майнових прав відповідно до пункту 2 цієї статті - стосовно товарів (робіт, послуг), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, що використовуються для здійснення операцій, що не обкладаються податком на додану вартість;

Приймаються до відрахування відповідно до статті 172 цього Кодексу - стосовно товарів (робіт, послуг), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, що використовуються для здійснення операцій, які обкладаються податком на додану вартість;

Приймаються до відрахування або враховуються в їх вартості в тій пропорції, в якій вони використовуються для виробництва і (або) реалізації товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування), - по товарах (роботах, послуг), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, що використовуються для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій, в порядку, встановленому прийнятої платником податків облікової політики для цілей оподаткування.

Зазначена пропорція визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких підлягають оподаткуванню (звільнені від оподаткування), в загальній вартості товарів (робіт, послуг), відвантажених за податковий період.

В аналогічному порядку ведеться окремий облік сум податку платниками податків, переведеними на сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності.

При цьому платник податків зобов'язаний вести окремий облік сум податку по придбаних товарах (роботах, послугах), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, що використовуються для здійснення як оподатковуваних податком, так і не підлягають оподаткуванню (звільнених від оподаткування) операцій.

При відсутності у платника податків роздільного обліку сума податку по придбаних товарах (роботах, послугах), в тому числі основних засобів і нематеріальних активів, майнових прав, відрахування не підлягає і до витрат, що приймаються до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій (податку на доходи фізичних осіб), не включається.

Платник податків Має право не застосовувати положення цього пункту до тих податкових періодів, в яких частка сукупних витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищує 5 відсотків загальної величини сукупних витрат на виробництво. При цьому всі суми податку, пред'явлені таким платникам податків продавцями використовуваних у виробництві товарів (робіт, послуг) в зазначеному податковому періоді, підлягають відрахуванню відповідно до порядку, передбаченого статтею 172 цього Кодексу... »

Пункт 4 статті 170 НК РФ складається з декількох положень, що регулюють порядок обліку сум ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах) і майнових прав платниками податків, які здійснюють як обкладаються ПДВ, так і звільняються від оподаткування операції. У другому і третьому абзацах цього пункту роз'яснюється порядок обліку «вхідного» ПДВ за товарами (роботами, послугами) та майнових прав прямим методом. Цей метод застосовується, коли платнику податків точно відомо, в якій діяльності - оподатковуваної або неоподатковуваної ПДВ він буде використовувати придбані товари (роботи, послуги), майнові права. Якщо товари (роботи, послуги), майнові права використовуються в операціях, які не обкладаються ПДВ, то податок враховується у вартості цих товарів (робіт, послуг), майнових прав. Випадки, коли ПДВ включається в вартість товарів (робіт, послуг) і майнових прав, перераховані в пункті 2 статті 170 НК РФ. Якщо товари (роботи, послуги), майнові права використовуються в оподатковуваних ПДВ операціях, то податок пред'являється до відрахування з бюджету. При прямому методі враховуються у вартості або приймаються до відрахування ті суми податку, пред'явлені при придбанні товарів (робіт, послуг), майнових прав, які вказані в рахунках-фактурах та відповідних первинних документах.

У четвертому абзаці статті 170 Кодексу роз'яснюється порядок обліку «вхідного» ПДВ за товарами (роботами, послугами), які одночасно використовуються як в оподатковуваних ПДВ операціях, так і в операціях, що не підлягають оподаткуванню (звільняються від оподаткування). Причому встановити, скільки товарів (робіт, послуг) використовується в одній діяльності, а скільки в інший, складно. У цьому випадку суми ПДВ, як підлягають відрахуванню з бюджету, так і враховуються у вартості придбаного майна (виконаних робіт, наданих послуг), визначаються розрахунковим методом. Порядок роздільного обліку сум «вхідного» податку, обчисленого розрахунковим методом, визначений в абзаці 5 статті 170 НК РФ.

Як випливає з абзацу 6 пункту 4 статті 170 НК РФ, окремий облік сум «вхідного» податку прямим і розрахунковим методом ведуть не тільки платники податків до загального режиму оподаткування, а й платники податків, які поєднують загальний режим оподаткування і ЕНВД.

В абзаці 9 даного пункту говориться, що платники податків ПДВ Мають право все суми ПДВ пред'являти до відрахування в тих податкових періодах, в яких витрати «на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав», операції з реалізації яких не підлягають оподаткуванню, не перевищують 5% всіх витрат на виробництво. Платникам податків, які сплачують ЕНВД, слід враховувати, що в даному випадку мова йде про операції, що не підлягають оподаткуванню відповідно до статті 149 НК РФ. За діяльністю, яка підпадає під ЕНВД, такі операції виникати не можуть, оскільки ця стаття до зазначеної діяльності не застосовується. Тому платники податків, які поєднують загальний режим оподаткування з ЕНВД і не є платниками податків ПДВ при здійсненні діяльності в рамках ЕНВД, повинні розподіляти ПДВ на підлягає відрахуванню і включається в вартість товарів (робіт, послуг).

Зверніть увагу . враховувати ПДВ по придбаних товарах (роботах, послугах), майнових прав відповідно до пункту 4 статті 170 НК РФ платники податків мають право, тільки якщо вони ведуть окремий облік «вхідного» податку, обчисленого як прямим, так і розрахунковим методом. Це стосується всіх платників податків, включаючи переведених на ЕНВД.

Розглянемо порядок визначення ПДВ розрахунковим методом в ситуації, коли платник податків ПДВ в обліковій політиці на відповідний календарний рік затвердив порядок ведення окремого обліку згідно з пунктом 4 статті 170 НК РФ з урахуванням положень абзацу 9 цього пункту.

Алгоритм

1. Визначаємо частку витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, які не підлягають оподаткуванню.

1.1. Підраховуємо витрати на виробництво не підлягають оподаткуванню товарів (робіт, послуг), майнових прав за податковий період ( Рнеобл ).

1.2. Визначаємо загальну величину витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав за податковий період ( Робщ ).

1.3. Обчислюємо частку витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, які не підлягають оподаткуванню ( Драсх. Необл ), в загальній сумі витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав за податковий період. Для цього використовуємо наступну формулу:

Драсх. необл = Рнеобл. Робщ. 100%.

Цю частку витрат не визначають платники податків, які поєднують загальний режим оподаткування і ЕНВД. Вони починають розрахунок з пункту 2 алгоритму. Інші платники податків продовжують подальші розрахунки, якщо частка витрат на виробництво товарів (робіт, послуг), майнових прав, які не підлягають оподаткуванню, перевищує 5% загальної величини витрат на виробництво.

2. Визначаємо суму ПДВ, що підлягає відрахуванню з бюджету.

2.1. Розраховуємо вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, які оподатковуються ПДВ ( СТобл ) (без урахування ПДВ для зіставлення даних і правильного визначення відповідної пропорції).

2.2. Підсумовуємо вартість всіх відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, як оподатковуваних, так і не оподатковуваних ПДВ ( СТобщ ) (також без урахування ПДВ за оподатковуваними операціями для можливості зіставлення даних і правильного визначення відповідної пропорції).

2.3. Обчислюємо частку ПДВ, що підлягає відрахуванню з бюджету ( ДНДС вич ). Для цього вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, що підлягають оподаткуванню, треба розділити на вартість всіх відвантажених за той же податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав (як оподатковуваних, так і не оподатковуваних ПДВ). Отримана величина множиться на 100%:

ДНДС вич = СТобл. СТобщ. 100%.

2.4. Обчислюємо суму ПДВ, що підлягає відрахуванню з бюджету ( НДСвич ). Для цього суму ПДВ, яка пред'явлена платнику податків продавцем товарів (робіт, послуг), майнових прав ( НДСпред ),

Прийнятих до обліку в цьому податковому періоді, треба помножити на частку ПДВ, що підлягає відрахуванню з бюджету:

НДСвич = НДСпред. ДНДС вич.

3. Визначаємо суму ПДВ, що включається в вартість товарів (робіт, послуг), майнових прав.

3.1. Сума ПДВ, що включається в вартість товарів (робіт, послуг), майнових прав ( НДСстоім ), визначається як різниця двох величин: суми ПДВ, пред'явленої платнику податків продавцем товарів (робіт, послуг), майнових прав, і суми ПДВ, що підлягає відрахуванню з бюджету по прийнятим до обліку товарів (робіт, послуг), майнових прав:

НДСстоім = НДСпред - НДСвич.

Для перевірки можна зробити наступний розрахунок.

3.2. Розраховуємо вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, що не підлягають оподаткуванню ( СТнеобл ).

3.3. Підсумовуємо вартість всіх відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав ( СТобщ ).

3.4. Обчислюємо частку ПДВ, який обліковується у вартості товарів (робіт, послуг), майнових прав ( ДНДС стоїмо ). Для цього вартість відвантажених за податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, що не підлягають оподаткуванню, ділимо на вартість всіх відвантажених за той же податковий період товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав і множимо на 100%:

ДНДС стоїмо = СТнеобл. СТобщ. 100%.

3.5. Визначаємо суму ПДВ, що включається в вартість товарів (робіт, послуг), майнових прав ( НДСстоім ). Для цього суму податку, яка пред'явлена платнику податків продавцем ( НДСпред ), треба помножити на частку, визначену в пункті 3.4 алгоритму:

НДСстоім = НДСпред. ДНДС стоїмо.

Підсумкові суми, отримані після виконання пунктів 3.1 та 3.5 алгоритму, повинні бути рівні.

Пояснення до алгоритму

Пункт 4 статті 170 НК РФ дозволяє платникам податків (крім які суміщають загальний режим оподаткування і ЕНВД) не розраховувати частки в тих податкових періодах, в яких витрати на виробництво товарів (робіт, послуг), які звільняються від ПДВ, не перевищують 5% всіх витрат на виробництво. Вся сума ПДВ за товарами (роботами, послугами), майнових прав, придбаних в таких періодах, підлягає відрахуванню з бюджету. Суми «вхідного» ПДВ пред'являються до відрахування, якщо:

 • Товари (роботи, послуги), майнові права придбані для оподатковуваних операцій;
 • Придбані товари (роботи, послуги) і майнові права прийняті до обліку на підставі відповідних первинних документів, в яких сума ПДВ виділена окремим рядком;
 • Від постачальників отримано рахунки-фактури, оформлені відповідно до вимог статті 169 НК РФ;
 • У відповідному податковому періоді здійснюються оподатковувані операції;
 • Товари (роботи, послуги) і майнові права оплачені (у випадках, передбачених Кодексом).

Якщо 5-відсоткове обмеження у конкретного платника податків не виконується, ПДВ, сплачений по товарах (роботах, послугах), які одночасно використовуються для оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, ділиться на дві частини:

 • Суму, що пред'являється до відрахування;
 • Суму, що включається в вартість товарів (робіт, послуг), майнових прав.

Для розрахунку частки податку, що підлягає відрахуванню, використовуються два показники: вартість відвантажених товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав, які оподатковуються ПДВ (без урахування ПДВ), і вартість усіх відвантажених товарів (робіт, послуг), переданих майнових прав за податковий період (також без урахування ПДВ по оподатковуваним операціями). Частка податку, що включається в вартість придбаних товарів, майнових прав, а також робіт і послуг, визначається виходячи з вартості відвантажених товарів (виконаних робіт, наданих послуг), переданих майнових прав, які звільняються від ПДВ. Такий порядок передбачений пунктом 4 статті 170 НК РФ.

Припустимо, в податковому періоді платник податків відвантажував товари (виконував роботи, надавав послуги) в рамках оподатковуваної і неоподатковуваної ПДВ діяльності. І в цьому ж податковому періоді придбано і прийняті до обліку товари (роботи, послуги), частково використовуються в обкладається ПДВ діяльності, а частково - в неоподатковуваної. В даному випадку сума «вхідного» податку за такими товарами (роботами, послугами) приймається до відрахування або враховується в їх вартості пропорційно частці, визначеної розрахунковим методом. У наступних податкових періодах частки і відповідно ПДВ, пред'явлений до відрахування і врахований у вартості товарів (робіт, послуг), майнових прав, не перераховуються.

Зверніть увагу . якщо окремий облік не ведеться, прийняти ПДВ до відрахування або віднести його на вартість придбаних товарів (робіт, послуг), майнових прав не можна (абз. 8 п. 4 ст. 170 НК РФ).

ТОВ «Данко» виробляє сувеніри. Деякі види сувенірної продукції зареєстровані як вироби народних художніх промислів визнаного художнього гідності. На підставі підпункту 6 пункту 3 статті 149 НК РФ вони звільнені від оподаткування.

Всі сувеніри, як оподатковувані, так і не обкладаються ПДВ, виготовляються на одному обладнанні. Тому сума ПДВ, що підлягає відрахуванню і включається в вартість обладнання, обчислюється розрахунковим шляхом. Сувеніри виготовляються з різного сировини: обкладаються ПДВ - з берези, звільняються від ПДВ - з дуба. Тому «вхідний» ПДВ по придбаному сировини, що підлягає відрахуванню і включається в вартість, визначається прямим методом.

Облікової політики організації передбачено, що ПДВ за товарами (роботами, послугами), що використовуються одночасно для виробництва оподатковуваних і неоподатковуваних сувенірів, підлягає відрахуванню або враховується у вартості придбаного майна в тій пропорції, в якій ці товари (роботи, послуги) використовуються для виробництва кожного виду сувенірів. Пропорція розраховується за правилом, установленим пунктом 4 статті 170 НК РФ, з урахуванням положень абзацу 9 цього пункту.

ТОВ «Данко» в травні 2006 року було придбано:

 • Обладнання вартістю 944 000 руб. (В тому числі ПДВ 144 000 руб.);
 • Сировина з берези на суму 35 400 руб. (В тому числі ПДВ 5400 руб.);
 • Сировина з дуба на суму 17 700 руб. (В тому числі ПДВ 2700 руб.).

Також організації були пред'явлені рахунки на оплату комунальних послуг на суму 23 600 руб. (В тому числі ПДВ 3600 руб.). У травні товари і послуги оприбутковані і по ним отримані рахунки-фактури.

У травні організація відвантажила:

 • Обкладається ПДВ продукцію на суму 708 000 руб. (Включаючи ПДВ 108 000 руб.);
 • Чи не обкладається ПДВ продукцію на суму 400 000 руб.

У травні 2006 року витрати ТОВ «Данко» на виробництво всієї продукції становили 230 000 руб. в тому числі не підлягає оподаткуванню - 46 000 руб. Як бачимо, витрати на виробництво звільняється від ПДВ сувенірної продукції складають більше 5% всіх витрат на виробництво (46 000 руб. 230 000 руб. 100). Тому ТОВ «Данко» має розрахунковим шляхом визначити ПДВ, що підлягає відрахуванню, і ПДВ, що включається в вартість обладнання та комунальних послуг.

ТОВ «Данко» сплачує ПДВ щомісяця.

Суму ПДВ, яку можна пред'явити до відрахування за травень, організація розрахувала наступним чином.

Частка ПДВ, що підлягає податковому відрахуванню по обладнанню та комунальним послугам:

(708 000 руб. - 108 000 руб.). (708 000 руб. - 108 000 руб. +400 000 руб.). 100% = 60%.

Сума ПДВ, що підлягає відрахуванню з обладнання 144 000 руб. 60% = 86 400 руб.

Сума ПДВ, що підлягає відрахуванню за комунальні послуги: 3600 руб. 60% = 2160 руб.

Сума ПДВ, що підлягає відрахуванню по сировині з берези, - 5400 руб.

Таким чином, в травні ТОВ «Данко» пред'явить до відрахування ПДВ в розмірі 93 960 руб. (86 400 руб. + 2160 руб. + 5400 руб.).

Сума ПДВ, яка повинна бути врахована у вартості обладнання, складе:

144 000 руб. - 86 400 руб. = 57 600 руб.

Сума ПДВ, яку потрібно включити у вартість комунальних послуг, дорівнює:

3600 руб. - 2160 руб. = 1440 руб.

Крім того, у вартість сировини з дуба ТОВ «Данко» включить ПДВ в сумі 2700 руб.