Як порахувати транспортний податок :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як порахувати транспортний податок

Як порахувати транспортний податок

Тема: Як порахувати транспортний податок

Як порахувати транспортний податокAuc. drom. ru / mitsubishi / rvr / 4272358 /

Далеко не будь-які пенсіонери.

Як порахувати транспортний податокЯк порахувати транспортний податокЯк порахувати транспортний податокЯк порахувати транспортний податокЯк порахувати транспортний податокЯк порахувати транспортний податок

2. Звільняються від сплати податку такі категорії платників податків:

1) організації:

А) втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Закон Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71;

Б) фізкультурно-спортивні клуби інвалідів (серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 90 відсотків), єдиними власниками майна яких є громадські організації інвалідів;

В) громадські організації інвалідів, в тому числі створені як спілки громадських організацій інвалідів, серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 80 відсотків, у разі, якщо підприємницька діяльність цими організаціями не здійснюється, - щодо автобусів, легкових та вантажних автомобілів ;

Г) втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Закон Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71;

Д) втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Закон Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71;

Е) втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Закон Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71;

Ж) сільськогосподарські товаровиробники, в тому числі які визнаються такими сільськогосподарські споживчі кооперативи відповідно до Федерального закону "Про розвиток сільського господарства", - щодо автомобільних транспортних засобів, визнаних об'єктом оподаткування.

(В ред. Закону Хабаровського краю від 14.11.2007 N 156)

Звільнення від сплати податку надається, якщо за рік, що передує податковому періоду, частка виручки від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва, включаючи продукти її первинної переробки, а для сільськогосподарських споживчих кооперативів - від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва членів даних кооперативів і (або) від виконаних робіт (послуг) для членів даних сільськогосподарських споживчих кооперативів становила не менше 70 відсотків загальної суми виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) організації.

(В ред. Закону Хабаровського краю від 14.11.2007 N 156)

Перелік сільськогосподарської продукції та продукції її первинної переробки визначається відповідно до порядку віднесення видів продукції до сільськогосподарської продукції і до продукції первинної переробки, виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою застосування глави 26.1 Податкового кодексу;

(Абзац введений Законом Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71)

2) фізичні особи:

А) батьки, які мають дітей-інвалідів, які користуються правом на забезпечення автотранспортом на підставі висновку медико-соціальної експертизи (МСЕ), - за один транспортний засіб (легковий автомобіль або мотоколяска) з потужністю двигуна до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно.

Платники податку звільняються від сплати податку за умови надання в податкові органи справжніх документів і їх копій в одному екземплярі:

Заяви про надання пільги з зазначенням транспортного засобу;

Посвідчення інваліда;

Висновки медико-соціальної експертизи (МСЕ) за визначенням інваліду медичних показань на забезпечення транспортним засобом;

Технічного паспорта автотранспортного засобу;

Водійських прав;

Б) особи, яким відповідно до чинного законодавства присвоєно звання "ветеран бойових дій" або "ветеран праці"; особи, які отримують пенсії по старості і мають трудовий стаж не менше 40 років для чоловіків і 35 років для жінок (для проживаючих в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях - відповідно 35 і 30 років); інваліди, на яких зареєстровані транспортні засоби, придбані ними самостійно, - за один автомобіль легковий (мотоцикл, моторолер) з потужністю двигуна до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно або спеціально обладнаний для використання інвалідами.

(В ред. Закону Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71)

Власник транспортного засобу, керуючий їм самостійно і (або) при управлінні даним транспортним засобом його дружиною (її чоловіком), звільняється від сплати податку за умови, що він перебуває на обліку в органах соціального захисту як малозабезпечений громадянин.

Право на застосування пільги у особи, яка володіє транспортним засобом і не є інвалідом, виникає при досягненні ним пенсійного віку по старості: у чоловіків - 60 років, у жінок - 55 років (для осіб, які вийшли на пенсію в районах Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостях, - відповідно 55 і 50 років).

(В ред. Закону Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71)

Платники податку звільняються від сплати податку за умови надання в податкові органи справжніх документів і їх копій в одному екземплярі:

Заяви про надання пільги з зазначенням транспортного засобу;

Відповідного посвідчення (ветерана бойових дій; ветерана праці; посвідчення інваліда; пенсійного посвідчення, трудової книжки встановленого зразка і (або) інших документів про трудову діяльність, що підтверджують в установленому порядку трудового стажу);

Довідки з органів соціального захисту населення, довідки про інвалідність, виданої установою державної служби медико-соціальної експертизи;

Технічного паспорта автотранспортного засобу;

Водійських прав;

Довіреності на керування автотранспортним засобом (у разі керування транспортним засобом дружиною (чоловіком) особи, що підтверджує право на пільгу);

В) ветерани Великої Вітчизняної війни та громадяни, які зазнали впливу радіації внаслідок чорнобильської катастрофи та інших радіаційних катастроф, які володіють і самостійно керують транспортним засобом або при управлінні даним транспортним засобом його дружиною (її чоловіком) - за один автомобіль легковий (мотоцикл, моторолер) з потужністю двигуна до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно.

Платники податку звільняються від сплати податку за умови надання в податкові органи справжніх документів і їх копій в одному екземплярі:

Заяви про надання пільги з зазначенням транспортного засобу;

Відповідного посвідчення, а також документів, що підтверджують роботу або проживання в зонах радіоактивного забруднення, передбачених Законом Російської Федерації "Про соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС";

Технічного паспорта автотранспортного засобу;

Водійських прав;

Довіреності на керування автотранспортним засобом (у разі керування транспортним засобом дружиною (чоловіком) громадянина (громадянки), який має (їй) право на справжню пільгу);

Г) ветерани Великої Вітчизняної війни - щодо транспортних засобів, зареєстрованих до 1 липня 2003 року:

За один автомобіль легковий з потужністю двигуна до 100 л. с. (До 73,55 кВт) включно або мотоцикл чи моторолер - за вибором платника податку;

За один катер або моторний човен з потужністю двигуна до 60 л. с. (До 44,13 кВт) включно - за вибором платника податку.

Платники податку звільняються від сплати податку за умови надання в податкові органи наступних справжніх документів і їх копій в одному екземплярі:

Заяви про надання пільги з зазначенням транспортного засобу;

Відповідного посвідчення (ветерана чи учасника Великої Вітчизняної війни);

Технічного паспорта транспортного засобу (суднового квитка маломірного судна);

3) втратив чинність з 1 січня 2007 року. - Закон Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71;

4) селянські (фермерські) господарства та індивідуальні підприємці, які виробляють сільськогосподарську продукцію і реалізують цю продукцію, включаючи продукти її первинної переробки, - щодо автомобільних транспортних засобів, визнаних об'єктом оподаткування.

Звільнення від сплати податку надається, якщо за підсумками за податковий період частка виручки від реалізації виробленої сільськогосподарської продукції, включаючи продукти її первинної переробки, становила не менше 70 відсотків загальної суми виручки від реалізації товарів (робіт, послуг) селянського (фермерського) господарства та індивідуального підприємця.

Платники податку звільняються від сплати податку за умови надання в податкові органи письмової заяви в довільній формі про наявність права на застосування цієї пільги із зазначенням інформації про доходи, отриманих від реалізації виробленої сільськогосподарської продукції, а також наступних справжніх документів і їх копій в одному екземплярі:

Технічних паспортів транспортних засобів;

Водійських прав.

Перелік сільськогосподарської продукції та продукції її первинної переробки визначається відповідно до порядку віднесення видів продукції до сільськогосподарської продукції і до продукції первинної переробки, виробленої із сільськогосподарської сировини власного виробництва, встановленим Кабінетом Міністрів України з метою застосування глави 26.1 Податкового кодексу;

(Абзац введений Законом Хабаровського краю від 09.11.2006 N 71)

3. Ставки податку встановлюються в розмірі, зазначеному в статті 361 частини другої Податкового кодексу, для організацій, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо інваліди становлять не менше 60 відсотків від загального числа працівників і частка витрат на оплату їх праці в витратах на оплату праці організації становить не менше 40 відсотків, а також громадських організацій інвалідів, в тому числі створених як союзи громадських організацій інвалідів, серед членів яких інваліди та їхні законні представники становлять не менше 80 відсотків, - щодо автобусів, легкових та вантажних автомобілів.