Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет

Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет

Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет

Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет

Порядок обчислення ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету

При здійсненні оподатковуваних ПДВ операцій платники податків зобов'язані обчислити суму податку (п. 1 ст. 166 НК РФ).

Розрахунок суми податку, що підлягає сплаті до бюджету схематично показаний на рис. 1.2.

Мал. 1.2. Схема розрахунку суми ПДВ, що підлягає путині в бюджет

Також розрахунок суми податку, що підлягає сплаті до бюджету, можна пронести з рівняння:

Де НДСЛ - податок, який підлягає сплаті до бюджету;

ПДВ та - обчислений податок за операціями реалізації товарів (робіт, послуг), отримання попередньої оплати, часткової оплати;

ПДВн. в - податок, прийнятий до обліку або сплачений (відповідно до рахунка-фактури) при придбанні товарів (робіт, послуг).

Розглянемо більш докладно кожну складову даного рівняння.

ПДВ обчислений

При встановленні єдиної ставки ПДВ по всіх операціях, податкова база визначається сумарно (абз. 4 п. 1 ст. 153 НК).

Приклад

Протягом місяця організація, що здійснює оптову торгівлю, реалізувала 100 побутових хлебопечей за ціною 4 тис. Руб. за штуку (без урахування ПДВ), поставила своїм покупцям 50 холодильників за ціною 35 тис. руб. за штуку (без урахування ПДВ). Розрахувати суму ПДВ, що підлягає до сплати (без урахування податкових відрахувань).

Оскільки всі товари обкладаються за однією ставкою ПДВ в розмірі 18%, податкова база розраховується сумарно за всіма здійсненими операціями:

(4000 · 100) + (35 000 · 50) =

= 400 000 + 1 750 000 = 2 150 000 руб.

Загальна сума податку дорівнює 2 150 000 · 0,18 = 387 000 руб.

При реалізації товарів (робіт, послуг), які оподатковуються за різними ставками податкові бази визначаються окремо по кожному виду товарів (робіт, послуг).

Приклад

Організація реалізувала в податковому періоді (без урахування ПДВ):

O 12 автомобільних причепів за ціною 12 000 руб. за штуку;

O 8 моторних човнів за ціною 114 000 руб. за штуку;

O 100 тонн борошна з пені 5 000 руб. за 1 т;

O 500 тонн макаронних виробів на експорт за ціною 10 000 руб. за 1 т.

ПДВ, що підлягає до сплати в бюджет, розраховується в такому порядку.

1. Реалізація автомобільних причепів і моторних човнів оподатковується за ставкою 18%; борошна - 10%; макаронних виробів - 0%. Податкова база визначається наступним чином:

O за операціями, оподатковуваним по ставці 18%:

(12 000 · 12) + (114 000 · 8) =

= 144 000 + 912 000 = 1 056 000 руб.;

O за операціями, оподатковуваним по ставці 10%:

5 000 · 100 = 500 000 руб.;

O за операціями, оподатковуваним по ставці 0%:

10 000 · 500 = 5 000 000 руб.

2. Розрахуємо сумарний ПДВ, що підлягає сплаті:

(1 056 000 · 0,18) + (500 000 · 0,10) +

+ (5 000 000 · 0) = 190 080 + 50 000 + 0 = 240 080 руб.

Обчислений податок за операціями реалізації істотно впливає на формування продажної ціни товарів, робіт, послуг.

Приклад

Оптове підприємство реалізувало в податковому періоді (без урахування ПДВ) 50 комп'ютерів за ціною 40 000 руб. за штуку. Розрахуємо, яка буде остаточна ціна реалізованого товару за одиницю з урахуванням ПДВ:

40 000 - 0,18 = 7 200 руб.

Таким чином, остаточна ціна комп'ютера з урахуванням ПДВ складе 47 200 руб.

Обчислення необхідно проводити за підсумками кожного податкового періоду як загальну суму податку, обчислену від податкової бази, зменшену на суму податкових відрахувань. Якщо сума відрахувань перевищує загальну суму податку, то різниця підлягає відшкодуванню платнику податку з бюджету після проведення відповідної камеральної

Перевірки податкового органу. Сума податку, що підлягає сплаті до бюджету податковими агентами, визначається як сума податку, зазначена в рахунку-фактурі, обчислюється і сплачується в повному обсязі.

ПДВ - податкові відрахування

Платник податків має право зменшити суму податку, обчисленого виходячи з розрахованої податкової бази, на встановлені відповідно до податкового законодавства податкові відрахування.

Відрахуванням підлягають суми податку, пред'явлені платником податків-продавцем платнику податків-покупця у випадках:

O при придбанні товарів (робіт, послуг), а також майнових прав на території Російської Федерації;

O покупцеві - іноземній особі, яка не перебуває на обліку в податкових органах Російської Федерації для його виробничих цілей або іншої діяльності;

O сплачений ПДВ при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації в митних режимах випуску для внутрішнього споживання, тимчасового ввезення, переробки за межами митної території, при переміщенні товарів через митний кордон Російської Федерації без митного контролю та митного оформлення;

O сплачений ПДВ іноземним особою при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації для його виробничих цілей або іншої діяльності.

Суми податку, утриманого з доходів іноземного особи, підлягають відрахуванню чи поверненню: по-перше, після сплати податку податковим агентом і, по-друге, при постановці платника податків - іноземного особи на облік в податкових органах Російської Федерації.

Ухвалення сум ПДВ до відрахування. Усі платники податків мають право прийняти до податкового відрахування "вхідний" ПДВ без фактичної плати. Підставою для цього служить одночасне виконання п'яти умов:

O особи повинні бути платниками ПДВ та матимуть свідоцтво про постановку на податковий облік (як для російських, так і для іноземних осіб);

O товари (роботи, послуги) придбані для здійснення операцій, які підлягають оподаткуванню ПДВ відповідно до п.1 ст. 146 НК РФ;

O наявність рахунків-фактур (більш докладно порядок оформлення і виставлення рахунків-фактур розглянуто нижче);

O постановка на облік (наявність акта прийому-передачі виконаних робіт, послуг) придбаних товарів відповідно до положень про бухгалтерський облік;

O наявність договору про угоду купівлі-продажу.

У той же час Податковим кодексом РФ передбачені операції, за якими підставою для прийняття сум ПДВ до відрахування, є ще одна обов'язкова умова - Фактична сплата суми податку в бюджет, а саме:

O при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації в режимах випуску для вільного обігу, тимчасового ввезення та переробки за межами митної території, що переміщуються через митний кордон без митного контролю та оформлення;

O обчислені і пред'явлені покупцю продавцем товарів у разі повернення цих товарів;

O обчислені продавцями з сум повної чи часткової оплати в рахунок майбутніх поставок, або повернення відповідних сум отриманих платежів;

O обчислені за видатками на відрядження, представницьких витрат, що приймається до відрахування при обчисленні податку на прибуток організацій;

O обчислені у платника податків з майна, нематеріальних активів та майнових прав, що отримав в якості внеску до статутного капіталу за умови використання їх для здійснення операцій, визнаних об'єктами оподаткування;

O утримані суми податку з доходів платника податків продавця при придбанні товарів (робіт, послуг) покупцями, є податковими агентами, які перебувають на обліку в податкових органах.

Податковим законодавством передбачені певні вимоги, при недотриманні яких Податкові відрахування не застосовується :

O економічна необґрунтованість витрат;

O збитковість або низька рентабельність господарських операцій;

O відсутність реалізації товарів (робіт, послуг) в поточному податковому періоді;

O невідображення (несвоєчасне відображення) рахунки-фактури в журналі обліку отриманих рахунків-фактур або журналі вхідної кореспонденції за відсутності претензій до змісту рахунки-фактури;

O відсутність державної реєстрації придбаного рухомого і нерухомого майна, за якими така реєстрація є обов'язковою.

O недотримання контрагентом, який Вам майно (роботи, послуги, майнові права), вимог податкового законодавства або вибір контрагента організацією без належної обачності й обережності;

O прагнення до вилучення необгрунтованої податкової вигоди, угледілася в діях платника податків.

Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет

Якщо Ви помітили помилку в тексті виділіть слово і натисніть Shift + Enter

Як зменшити ПДВ до сплати в бюджет