Як заповнити бланк ПДФО 3 :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як заповнити бланк ПДФО 3

 

Як заповнити бланк ПДФО 3

Порядок заповнення 3-ПДФО 2013

Як заповнити бланк ПДФО 3

I. Загальні вимоги до заповнення форми Декларації

1.1. "Форма" податкової декларації з податку на доходи фізичних осіб (далі - Декларація) заповнюється від руки або роздруковується на принтері з використанням чорнила синього або чорного кольору. Двосторонній друк Декларації на паперовому носії не допускається.

Декларація може готуватися з використанням програмного забезпечення, що передбачає при роздруку Декларації висновок на сторінках Декларації двовимірного штрих-коду.

1.2. Наявність виправлень в Декларації не допускається.

1.3. Не допускається деформація штрих-кодів і втрата відомостей на аркушах Декларації при використанні для скріплення аркушів Декларації механічних канцелярських засобів.

1.4. При заповненні "форми" Декларації значення показників беруться з довідок про доходи та утримані суми податків, які видаються податковими агентами за запитом платника податків, розрахункових, платіжних та інших документів, що є в розпорядженні платника податків, а також з вироблених на підставі зазначених документів розрахунків.

1.5. Кожному показнику відповідає одне поле в формі Декларації, що складається з певної кількості комірок. Кожен показник записується в одному полі.

Виняток становлять показники, значеннями яких є дата, правильна або десяткова дріб, а також показники, одиницею виміру яких є грошові одиниці.

Правильною або десяткового дробу відповідають два поля, розділені або знаком "/" ( "коса риска"), або знаком "." ( "Точка"), відповідно. Перше поле відповідає чисельнику правильної дробу (цілої частини десяткового дробу), друге - знаменника правильного дробу (дробової частини десяткового дробу).

В аналогічному порядку зазначаються показники, виражені в грошових одиницях. У першому полі вказується значення показника, що складається з цілих грошових одиниць, у другому - з частини відповідної грошової одиниці.

Для зазначення дати використовуються по порядку три поля: день (поле з двох осередків), місяць (поле з двох осередків) і рік (поле з чотирьох осередків), розділені знаком "точка".

1.6. Усі вартісні показники вказуються в Декларації в рублях і копійках, за винятком сум доходів від джерел за межами території Російської Федерації, до їх перерахунку в валюту Російської Федерації.

Суми податку на доходи фізичних осіб (далі - податок) обчислюються і вказуються в повних рублях. Значення показників сум податку менше 50 копійок відкидаються, а суми 50 копійок і більше округлюються до повного рубля.

1.7. Доходи платника податку, а також витрати, прийняті до відрахування, виражені в іноземній валюті, перераховуються в рублі за курсом Центрального банку Російської Федерації, встановленому на дату фактичного отримання доходів або на дату фактичного здійснення витрат.

1.8. Текстові та числові поля форми Декларації заповнюються зліва направо, починаючи з крайньої лівої клітинки, або з лівого краю поля, відведеного для запису значення показника.

1.9. В поле показника "Код за ОКТМО" вказується код муніципального освіти. Код ОКТМО вказується відповідно до Загальноросійським "класифікатором" територій муніципальних утворень ОК 033-2013 (далі - код за ОКТМО).

При заповненні показника "Код за ОКТМО. Під який відводиться одинадцять знакомест, вільні знакомісця праворуч від значення коду в разі, якщо код" ОКТМО "має вісім знаків, не підлягають заповненню додатковими символами (заповнюються прочерками). Наприклад, для восьмизначного коду

ОКТМО 12445698 в поле "Код за" ОКТМО "" вказується одинадцятизначне значення "12445698 ---".

(П. 1.9 в ред. "Наказу" ФНС Росії від 14.11.2013 N ММВ-7-3 / 501 @)

1.10. У верхній частині кожної заповнюється сторінки форми Декларації проставляється ідентифікаційний номер платника податків (далі - ІПН), а також прізвище та ініціали платника податків великими літерами.

Платник податків, який не є індивідуальним підприємцем, має право не вказувати ІПН в подається до податкового органу Декларації, з урахуванням "пункту 3.3.1" цього Порядку.

1.11. У нижній частині кожної заповнюється сторінки форми Декларації, за винятком "сторінки 001" Титульного листа, в полі "Достовірність і повноту відомостей, зазначених на цій сторінці, підтверджую" проставляються підпис платника податків або його представника та дата підписання.

1.12. Заповнення форми Декларації без використання програмного забезпечення здійснюється з урахуванням нижченаведеного.

1.12.1. Заповнення текстових полів форми Декларації здійснюється великими друкованими символами.

1.12.2. У разі відсутності будь-якого показника у всіх осередках відповідного поля проставляється прочерк.

У разі, якщо для вказівки будь-якого показника не потрібно заповнення всіх осередків відповідного поля, в незаповнених комірках в правій частині поля проставляється прочерк. Наприклад, при вказівці десятизначного ІПН організації 5024002119 в поле ІПН з дванадцяти осередків показник заповнюється наступним чином: "5024002119--".

1.12.3. Дробові числові показники заповнюються аналогічно правилам заповнення цілих числових показників. У разі, якщо осередків для вказівки дробової частини більше, ніж цифр, то у вільних осередках відповідного поля ставиться прочерк. Наприклад, якщо показник "частка в праві власності" має значення 1/3, то даний показник вказується в двох полях по три осередки кожне наступним чином: "1--" - в першому полі, знак "/" або "." між полями і "3--" - у другому полі.

1.13. Подання Декларації, підготовленої з використанням програмного забезпечення, здійснюється з урахуванням нижченаведеного.

1.13.1. Значення числових показників вирівнюються по правому (останньому) знакоместу.

1.13.2. При роздруківці на принтері допускається відсутність обрамлення осередків і прокреслень для незаповнених клітинок. Друк знаків повинна виконуватися шрифтом Courier New висотою 16 - 18 пунктів.

1.14. Після заповнення і комплектування форми Декларації платнику податків необхідно проставити наскрізну нумерацію заповнених сторінок в поле "Стор.".

Показник номера сторінки (поле "Стор."), Що має три осередки, записується в такий спосіб.

Наприклад, для першої сторінки - "001"; для п'ятнадцятою - "015".

1.15. Копія документа, що підтверджує повноваження законного чи уповноваженого представника платника податків на підписання подається Декларації, повинна додаватися до Декларації.

1.16. Платник податків або його представник мають право скласти реєстр документів, що додаються до Декларації, що підтверджують відомості, зазначені в розділах і листах Декларації, і прикласти його до Декларації.

Наведений у додатку N 2 до Наказу ФНС Росії від 10 листопада 2011 року № ММВ-7-3 / 760 @ (в ред. "Наказу" ФНС Росії від 14.11.2013 N ММВ-7-3 / 501 @).

Дізнатися, де скачати форму декларації 3-ПДФО 2011 і де знайти текст Наказу Федеральної Податкової Служби від від 10.11.2011 N ММВ-7-3 / 760 @ (в ред. "Наказу" ФНС Росії від 14.11.2013 N ММВ-7- 3/501 @), можна на нашому сайті тут.