Як заповнити форму з ПДВ :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як заповнити форму з ПДВ

Як заповнити форму з ПДВ

Як заповнити декларацію з ПДВ? Розрахувати ПДВ. Заповнення декларації з ПДВ

Як заповнити форму з ПДВ

Згідно словників і довідників, податок на додану вартість (ПДВ) є формою вилучення в бюджет держави частини вартості товару, роботи або послуги, яка створюється на всіх стадіях процесу виробництва товарів, робіт і послуг та вноситься до бюджету у міру реалізації. Тому треба знати, як заповнити декларацію з ПДВ.

Що таке ПДВ?

Якщо простими словами розповісти обивателеві про те, що таке ПДВ, виглядати це буде приблизно так: це вид податку, що віддається виробником державі за те, що він створює (або продає створене іншими) продукт, з якого потім отримає прибуток, що перевищує витрати на його виробництво.

Інакше кажучи, податок обчислюється з різниці між ціною продажу продукту і сумою коштів, вкладених в його придбання (або виготовлення). Треба відзначити, що продавець таки компенсує собі суму ПДВ, закладаючи його в кінцеву вартість товару.

Хто і як повинен подавати звітність про ПДВ

Закон про податки в статті 174.1 Кодексу про збори і податки говорить про те, що декларувати цей податок повинні:

 • Особи, які не є платниками заданого податку (докладніше - стаття 173, пункт 5);
 • Особи фізичні і юридичні, якщо вони оплачують ПДВ;
 • Певні сто шістдесят першою статтею податкові агенти.

Знаючи, як заповнити декларацію з ПДВ, слід дотримуватися і правила, за яким підприємства, які не несуть тягаря сплати податків, але надають своїм клієнтам рахунки-фактури, повинні податкову вартість декларувати.

У статті 80 Кодексу встановлюється, що декларація даного податку може бути подана у формі заяви про всю суму прибутку, її походження, проведених витратах, об'єкті, оподатковуваний, пільги, нараховану суму ПДВ та іншої задокументованої інформації, за якою визначається розрахунок податку.

Всю звітну документацію з відповідною інформацією платники ПДВ подають за своїм фактичним місцем постановки на облік терміном до 20-го календарного дня місяця, що настає за оподатковуваним періодом.

Набувши чинності поновлення статті 174 з першого дня поточного року зобов'язують всіх платників податку (незалежно від кількості персоналу) здавати декларацію відповідного формату за допомогою каналів телекомунікації через відповідного оператора документообігу.

Як заповнити форму з ПДВ

Основні положення оформлення звітності

Заповнення декларації з ПДВ зараз здійснюється без змін - відповідно до офіційного наказу Міністерства фінансів № 104н від 15 жовтня 2009 року. Але в листі Федеральної СН (17.10.2013 р № ОД-4-3 / 18585 «Щодо заповнення податкових декларацій, що подаються до податкових органів») рекомендовано з початку першого місяця року ввести ОКТМО натомість ОКАТО.

У разі якщо форма декларації з ПДВ заповнено належним чином, підприємству гарантовано повернення податку. Саме тому важливо розуміти, як заповнити декларацію з ПДВ правильно, і вміти користуватися структурним планом складання звітного документа.

У статті докладно розповідається про те, як заповнюється Податкова декларація з ПДВ. Бланк її містить в собі певні пункти.

Основні розділи документа податкової звітності

Форма листа титульного призначення:

 • Розділ перший - повнорозмірний обсяг суми податку, який передається в державний бюджет.
 • Другий розділ - відрахування, згідно з інформацією податкових агентів, перераховані в казну держави.
 • Розділ 3 декларації з ПДВ розраховує суми, відраховані зі ставкою 0%.
 • Дод. 1 для третього розділу - сума податку, що сплачується, який з'явився в результаті відновлення.
 • Дод. 2 для третього розділу - обчислення суми ПДВ за надання послуг, торгівлю різною продукцією, переоформлення прав власників, ПДВ (резиденції інших країн, чия діяльність проходить через організовані представництва).
 • У четвертому розділі потрібно розрахувати ПДВ, ґрунтуючись на операції, що мають комерційну суть, за якими нульова ставка підтвердила.
 • П'ятий розділ - розраховує витрати по комерційно спрямованим діям з узгодженою ставкою доданої вартості.
 • Шостий розділ - обчислюється ПДВ щодо дій комерційного типу без офіційного підтвердження.
 • 7 розділ декларації з ПДВ відноситься до комерційних дій, не включених до оподаткування сплатою ПДВ, які не визнаються суб'єктами, які сплачують податки, або до процесів, які здійснюються за територією РФ.
 • В цьому році відповідне заповнення декларації з ПДВ на увазі обов'язкову наявність оформленого титульного аркуша. Якщо практика певного представника підприємницької організації включає в себе дії, які позначені в нормативних документах, то залишилися розділи входять до звітного документ відповідно до структури.

  В інструкції про заповнення зазначено, що платники ПДВ за основу складання декларації повинні приймати продажні книги, книги покупок і регістрів бухгалтерського обліку (можливий податковий облік).

  Приклад: декларація з ПДВ в 2014 році

  Обговорюваний документ податкової звітності починають оформляти титульним листом. Свідоцтво постановки на облік в органи оподаткування вказує, що в першу чергу вводиться інформація про КПП та ІПН.

  Пункт «Номер коригування» має на увазі під собою код здачі типу документа (у разі первинної подачі - 0, уточнений документ - 1). Коди в декларації з ПДВ включають і код, що містить інформацію про порядок заповнення декларації в періоді оподаткування.

  Графа «Звітний рік» повинна містити інформацію про рік, в якому здається декларація з ПДВ. Бланк необхідно пронумерувати, вказавши на ньому номер відповідної служби, яка приймає звітність. При цьому вказують код в значенні 400, він вказує на те, що платник податків зареєстрований там же, де подано документ.

  Грунтуючись на класифікаторі кодів економічної діяльності цього року, позначають КВЕД. У пункт «Достовірність і повноту відомостей, зазначених у цій декларації, підтверджую» вписується код, номер якого залежить від того, хто підписав документ (керівник організації - 1, довірена особа - 2).

  Ініціали та розпис при цьому проставляються в графі «Підпис». Якщо підпис було поставлено за нотаріальним дорученням, відомості про офіційну папері, яка підтверджує всі покладені на підписанта повноваження, відображаються додатково в графі «Документ, який вказує повноваження представника».

  Докладний план

  Як заповнити декларацію з ПДВ за розробленим планом:

  • Перший розділ відображає інформацію про суми податку, які підлягають передачі в бюджет держави або заплановані на відшкодування;
  • У рядок 010 вноситься код по ОКТМО (з початку цього року діє ОКТМО ОК 033-2013);
  • Графа 020 - сюди в цифрах вводиться тип бюджетної класифікації в закодованому вигляді, він створений з метою нарахування ПДВ (18210301000011000110);
  • У рядок 030 заносять дані в кількісному вирахуванні про податок, який має бути внесений до державної скарбниці; розраховується самостійно особами-суб'єктами, що здійснюють підприємницьку діяльність, які виставляють рахунки-фактури;
  • Графа 040 призначена для проставлення обсягу податку, призначеного для сплати, як це обумовлено в статті 173 (пункт 1);
  • У графу 050 записується сума планованого відшкодування з державного бюджету;
  • Прикінцеві значення по 040 і 050 вважаються на підставі інформації розділу 3.

  Як заповнити податкову декларацію з ПДВ податковим агентам, для яких надано другий розділ документа? Розглянемо приклад. Декларація з ПДВ виглядає наступним чином:

  • Рядок 010 призначена для проставлення коду причини постановки на облік відділення іноземної організації, яка веде контроль сплати податкових зборів і подає фінансову документацію;
  • Рядок 020 відображає повну назву суб'єкта іноземного підприємництва, який не враховується в податковому органі;
  • У рядок 030 вносять ІПН даного суб'єкта;
  • У рядку 040 ставиться код згідно з бюджетним класифікатором;
  • Рядок 050 - це код за класифікатором територій муніципальних утворень;
  • У рядок 060 записують підсумкові розрахунки по ПДВ, призначеному для сплати податковим агентом;
  • Рядок 070 служить для проставлення коду діяльності, здійснюваної суб'єктом, який повинен обчислювати і сплачувати податкові збори;
  • Рядок 080 показує суму ПДВ, нараховану агентом в поточному періоді оподаткування;
  • У рядок 090 записують обсяг податкових відрахувань, які пораховані в рахунок майбутніх угод з продажу товарів (послуг, робіт).

  Існує момент, на якому необхідно загострити увагу, коли формулюється декларація з ПДВ 2014. Бланк може заповнюватися зі змінами в деяких випадках. Якщо відсутні дані по графі 080, то значення графи 090 записують в 060. У разі відсутності даних по графі 090, в 060 записують значення з 080.

  Третій розділ демонструє ставки самого податку, його бази, суму податку вже нарахованого, обсяг всіх відшкодувань. Здача декларації по ПДВ має на увазі тільки правильне оформлення, яке повинно виглядати так, як описано нижче.

  • Платник обов'язково вказує свої КПП та ІПН;
  • 010-040 відображаються дані про суму податку за визначеною ставкою і про податкову базу, яка визначається статтями 153-157 і 159 Податкового Кодексу;
  • 010, 020 - рядки для сум, які обкладаються 18% і 10% ставками. Дані розраховують, множачи цифри гр. 3 третього розділу на 10 або 18 і ділячи підсумок на 100.

  Як заповнити форму з ПДВ

  Порядковий план оформлення третього розділу

 • Щоб порахувати 030, 040, проводиться множення значень пункту 3 розд. 3 на 18, потім

  Ділять на 118 (при необхідності 18 замінюється 10, 118 - 110).

 • 050 - тут проставляють обсяг бази податку та розрахунок ПДВ, коли підприємство реалізується в якості майна.
 • 060 - в цьому пункті фіксують дані про базу податку та його обсязі, нарахованого під час виробництва монтажно-будівельних робіт в особистих цілях.
 • 070 - сюди заносяться обсяги виплат в рахунок майбутніх торговельних угод; тут же правонаступники фіксують інформацію про різні виплати в рахунок планованих реалізують операцій.
 • 080 - містить інформацію про нарахування, що відносяться до оплати пропозицій, які сприяють збільшенню бази податку (стаття 162).
 • 090 - сума ПДВ, яка повинна бути відновлена. Також в 090 і 100 вносять дані про суму, яку заявили під час купівлі і до того прийняли до відрахування, вона повинна бути відновлена ​​під час проведення угод, які обкладаються 0%.
 • 110 - дані про нарахування ПДВ, які пред'являються клієнту, коли він перераховує виплату.
 • 120 - сюди вноситься загальне нарахування податку на додану вартість.
 • 130-210 - суми ПДВ, визначені для вирахування. Важливе зауваження: в рядку 200 продавцем проставляються дані, зафіксовані пунктом 070 розділу 3. Також тут відзначають суми, прийняті для вирахування від наступника правообладанія, і нараховані їм з обсягів різних платежів.
 • 210 - значення вносяться покупцем, зобов'язаним сплатити податок. Це інформація про значеннях вирахування і зарахування в державну казну.
 • 220 - тут фіксується результат складання пунктів 150-170, 200 і 210,130.
 • 230 - дані про остаточну суму до сплати, нарахованої по всьому розділу.
 • 240 - заключна сума, обчислена, виходячи до зменшення за поточним розділу.
 • У четвертий розділ вносять інформацію про дії, на які абсолютно не поширюється тягар оподаткування, або ставка за якими є нульовою.

  Норми заповнення

  • У графі 1 містяться операції у вигляді кодів.
  • У графі 2 прописують бази податків щодо кодів, ставка за якими за період надання звітності нульова.
  • Графа 3 показує інформацію про відрахування за операціями з пунктів 1 і 2.
  • Графа 4 призначена для виведення обсягу ПДВ щодо кожного коду.
  • Графа 5 містить дані про нарахування податку, які раніше приймалися до відрахування по діям, що не мали підтвердженої документально причини для ставки 0%.
  • Десята рядок відображає всю суму податку, яка приймається до відрахування (третя графа + четверта графа - п'ята графа).

  У заповненні п'ятого розділу є необхідність в тому випадку, якщо організація отримує право включення податкових сум з підтвердженою документально нульовою ставкою в відрахування з податків.

  Існує певна система заповнення даного розділу.

  • Графа 1 несе інформацію про код операції.
  • Графа 2 показує податки по кожному процесу, при цьому обов'язкова підтверджена нульова ставка.
  • Графа 3 відображає податкову суму за всіма операціями.
  • У графу 4 заносяться бази податків щодо кожного коду.
  • Графа 5 фіксує податковий обсяг за необгрунтованими нульовими ставками кодів, у яких з'являлося в період, позначений в декларації, право на відрахування.

  Розділ шостий оформляється в тому випадку, якщо організація здійснювала діяльність з непідтвердженими обґрунтуванням оподаткування нульовою ставкою.

  Як заповнити форму з ПДВ

  Оформлення:

  • Графа 1 - Інформацію щодо кодів операцій.
  • Графа 2 - для кожної дії відображаються бази податків окремо, як зазначено статтею 167 податкового законодавства.
  • Графа 3 містить позначку про суму податку.
  • У графу 4 вносяться відомості про відрахування з продажу щодо всіх кодів, за якими нульові ставки не мають підтвердження.
  • Підсумки за графами 2, 3, 4 вносяться в рядок 010.
  • У разі якщо дані графи 3 рядка 010 більше, ніж дані графи 4 рядка 010, заповнюється рядок 020.
  • Якщо має місце ситуація, зворотна вищеописаної, заповнюють рядок 030.

  У сьомий розділ заноситься інформація про які не потрапили під оподаткування податком діях, або звільнених від податкового зобов'язання, і про закордонні угодах.

  • 1 графа 010 - Інформацію щодо кодів операцій.
  • 2 графа 010 - вартість пропозицій, які не обкладаються ПДВ і реалізуються за кордоном.
  • 3 графа 010 - ціна матеріальних надбань або послуг, до яких не застосовується обкладення ПДВ (щодо кожного коду).
  • 4 графа 010 - інформація про податкові суми, які були отримані при оплаті комерційних пропозицій.
  • 020 рядок документує обсяги оплати (або авансу) за комерційні пропозиції, які виробляються (здійснюються) понад шість місяців.

  Відповідальність за подачу неточних відомостей

  Вище були описані основні правила оформлення податкових документів для подання звіту до відповідного органу. Потрібно відзначити, що стаття 81 Кодексу про оподаткування визначає дії в разі недостатності поданих даних, помилкового заповнення розділів, інших помилок.

  При виявленні недоліків від організації потрібно здача декларації з ПДВ в уточненому варіанті. Крім того, за подачу "уточненки" стягується пеня і недоїмки на користь держави. База податкового законодавства нашої країни передбачає випадки, коли суб'єкт, зобов'язаний платити податки, має шанс позбутися від відповідальності за надання уточненої звітності.

  Як заповнити форму з ПДВ

  В яких випадках відповідальності за "уточненку" можна уникнути?

  • Платник податків встиг подати уточнені відомості до того, як податкова інспекція оповістила його про факт виявлення процесу заниження податкової суми, яка встановлена ​​в якості сплати, або до сповіщення про початок фінансової перевірки ситуації, що склалася.
  • Залишкова сума і пеня були оплачені передчасно, до того моменту, як була надана "уточненка" в податкові органи.

  Особливості подачі уточнених декларацій

  Перш за все необхідно відзначити, що "уточненка" повинна повністю підтверджувати вірні відомості. Також треба враховувати той факт, що декларація ПДВ податковий період для кожного платника передбачає не як однаковий проміжок часу.

  Всі дані повинні відповідати нормам, встановленим законодавчо. Податкові агенти можуть відображати дані тих платників податків, у яких були знайдені помилки або спотворення.

  Взагалі існує дві головні причини необхідності подачі уточнених відомостей: недоплата або переплата. При недоплати податку організацією вона зобов'язана внести уточнюючу інформацію. Але якщо помилка була виявлена ​​платником податків після здачі декларації і не привела до заниження бази податку, то обов'язок коригування відомостей з організації знімається.

  Для повернення грошей податковому органу при переплати також немає необхідності подавати "уточненку". Це регламентується статтею 78 податкового законодавства. Але при цьому потрібно сказати, що податківці дуже відповідально підходять до повернення грошових коштів, і прагнуть підтвердити факт переплати уточненою декларацією. Тому в тому випадку, якщо організація має намір повернути собі переплачені суми, "уточненку" краще все-таки подати до податкової служби.

  Як можна підтвердити відрахування з податку

  Якщо організація виконує функції податкового агента, такі відрахування піддаються особливо скрупульозної перевірці (вони вказані в рядку 210 третього розділу). Ці дані заповнюються самими платниками податків.

  При цьому існує список організацій, для яких не передбачено податкові відрахування:

 • Ті, хто звільнений від сплати ПДВ відповідно до 145 статті законодавства про податки і збори.
 • Підприємства, що реалізують конфісковані матеріальні цінності та майно.
 • Організації, що виступають в ролі посередників (і беруть участь в розрахунках) при продажу комерційних пропозицій зарубіжних фірм, які не стоять на обліку в податковій службі в РФ.
 • Податковий агент може подати заяву про вирахування з ПДВ у разі придбання комерційних продуктів у фірм іноземного походження, а також в разі викупу або оренди муніципального майна.

  Список документів для підтвердження законності вимоги вирахування невеликий. Це все платіжні документи, що містять відомості про те, що утриманий ПДВ було сплачено до державного бюджету; рахунки-фактури також повинні бути надані платником податків. На відрахування можна розраховувати тільки тоді, коли придбання планується використовувати для дій, що підлягають оподаткуванню ПДВ.

  Щодо рахунків-фактур потрібно обумовити деякі важливі моменти. У разі, коли мається на увазі відрахування «агентський», його підтверджують документами, які складав безпосередньо сам агент. Організація в даному варіанті самостійно оформляє рахунки-фактури в двох примірниках. Один екземпляр зберігають в журналі по контролю виставлених рахунків-фактур, його фіксують в продажної книзі датою остаточного складання документа.

  Як заповнити форму з ПДВ

  Інший екземпляр направляється в книгу контролю отриманих рахунків-фактур і фіксується в журналі покупок. Дані правила встановлені постановою Уряду РФ, прийнятим в грудні 2000 р (№914).

  Потрібно звернути увагу ще й на те, що у вищевказаному варіанті рахунок-фактура продають суб'єктом не виставляються, тому не допускається заяву на відрахування з обсягу авансу, який був перерахований. Використовувати свої податкові переваги можна тільки тоді, коли авансовані продукти будуть поставлені на облік остаточно.

  Сподіваємося, наша інформація допоможе вам правильно розрахувати ПДВ і грамотно заповнити декларацію.