Як відшкодувати ПДВ з бюджету :: Про гроші

 

Главная » Iнше » Як відшкодувати ПДВ з бюджету

 

Як відшкодувати ПДВ з бюджету

Процедура повернення ПДВ з бюджету

Як відшкодувати ПДВ з бюджету

Зміст:

На сьогоднішній день відшкодування ПДВ з бюджету - це одна з найскладніших процедур повернення податків. Оскільки виконання даної процедури не є основною функцією податкової, то дуже часто процес по поверненню затягується на тривалий період часу. Непоодинокі й випадки відмови в поверненні, які пов'язані з частим шахрайством і необгрунтованим відшкодуванням податку на додану вартість.

Основні етапи відшкодування ПДВ з державного бюджету:

 • Складання та подання декларації, в якій повинна бути вказана обчислена сума податку, сума, що пред'являється до відрахування і сума, обчислена платником до відшкодування. Якщо за підсумками цього документа сума відрахувань перевищує розмір нарахованого ПДВ, то ця різниця підлягає поверненню.
 • Проведення камеральної перевірки для встановлення обґрунтованості заявлених платником податків вимог.
 • Складання податковим органом акта перевірки, в якому обов'язково повинні бути зафіксовані всі виявлені спотворення і порушення. Платник податків може подати до контролюючого органу свої заперечення з приводу виявлених перевіркою порушень, а потім і в арбітражний суд, де буде розглянута обгрунтованість винесеного рішення.
 • Якщо перевірка не виявила порушень з боку платника податків, то приймається рішення про відшкодування ПДВ.
 • Відшкодування податку на додану вартість при внутрішньо ринкових операцій в Російській Федерації

  Як вже говорилося вище, платник має право претендувати на відрахування суми вхідного ПДВ за операціями придбання для своїх виробничих потреб товарів (робіт, послуг). Якщо підлягає відрахуванню сума податку більше, ніж сума цього податку, що отримана від клієнта при реалізації товарів, то різниця підлягає поверненню з бюджету протягом трьох місяців.

  Існує ряд вимог, які забезпечують право застосовувати відрахування по ПДВ.

  По-перше, товари (роботи, послуги), що купувалися, повинні бути оприбутковані в відповідність до діючого порядку ведення бухобліку.

  По-друге, ці товари, роботи, послуги повинні бути придбані з метою здійснення підприємством діяльності, що обкладається ПДВ і оплачені постачальникам.

  По-третє, ТОВ, яке претендує на повернення, має мати в наявності правильно оформлені документи, зокрема - рахунки-фактури. Сукупність цих умов дає платнику податку право на відрахування і відшкодування ПДВ.

  Повернення при реалізації на експорт

  З 2001 року всіма російськими експортерами ПДВ (за винятком експортують в країни - учасниці СНД природного газу і нафти) обчислюється за ставкою нуль відсотків. Дана ставка має на увазі, що всі суми податку, що мають відношення до витрат на виробництво і реалізацію продукції і сплачені постачальникам, можуть бути пред'явлені до відшкодування. Ст. 165 НК РФ визначає порядок підтвердження даного права. Згідно з цією статтею, експортеру, одночасно з декларацією необхідно подати до податкової інспекції такий перелік документації:

  • Контракт (або його копію) платника з іноземною особою на поставку продукції за межі митного кордону Росії;
  • Виписку (або копію виписки) банку, яка підтверджує надходження на рахунок платника податків грошових коштів від іноземного особи;
  • При здійсненні бартерних операцій необхідно надати вантажну митну декларацію, на якій є позначки російського митного органу, що здійснює експортний випуск і копії товаросопроводительной і транспортної документації з відміткою прикордонних митних органів, що підтверджують здійснення вивезення за межі території Росії.

  Камеральна перевірка: порядок проведення та терміни

  Як відшкодувати ПДВ з бюджету

  Камеральна податкова перевірка вважається важливою формою податкового контролю. Її основна мета - контроль щодо дотримання платником податків законодавчої бази з відшкодування ПДВ і попередження податкових правопорушень. Згідно ст. 88 НК РФ, термін проведення даної перевірки - 3-и місяці з моменту подачі декларації до податкової інспекції.

  Основні етапи камеральної перевірки:

  • Визначення повноти наданих документів, що підтверджують обгрунтованість застосування ставки 0% при експорті продукції (робіт, послуг) і повернення податку на додану вартість;
  • Перевірка правильності оформлення даної документації;
  • Арифметичний контроль зазначених в декларації показників;
  • Визначення обґрунтованості застосування ставок, пільг, податкових відрахувань, а також правильності обчислення податкової бази.

  На

  Підставі ст. 31,88, 93 НК РФ, в ході камеральної перевірки, податковий інспектор може вимагати у платника додаткові відомості або документи і пояснення, що можуть підтвердити правильність обчислення і пред'явлення до повернення з державного бюджету розмірів ПДВ. Якщо платник податків відмовляється подавати запитувану документацію натискайте або пояснення, або подає їх в невстановлені терміни, то це є правопорушенням і веде до відповідальності і штрафу.

  Якщо на момент проведення камеральної перевірки у перевіряючого посадової особи виникли питання щодо діяльності платника податків, яка будь-яким чином пов'язана з іншими особами підприємницької діяльності, то податковий орган може зажадати у таких осіб документи, що відносяться до даної діяльності. Відмова в поданні цих документів також розцінюється як правопорушення і веде за собою стягнення штрафу.

  При необхідності податковий орган може запросити в банку довідку по рахунках і операціям, що перевіряється.

  Для перевірки достовірності права перевіряється на повернення досліджуються такі моменти:

  • З якими операціями пов'язаний повернення;
  • Наявність факту сплати податку, що пред'явлений до відшкодування;
  • Чи була насправді здійснено відвантаження продукції, по якій ПДВ був пред'явлений до відшкодування;
  • Перевірка правильності оформлення документації, яка підтверджує право на повернення. При цьому перевіряються рахунки-фактури, накладні, договори, платіжні документи, акти виконаних робіт, проводки;
  • Перевірка правильності ведення бухобліку за операціями з ПДВ.

  Якщо по результатами камеральної перевірки були виявлені будь-які факти правопорушень або спотворення даних, представленого до відшкодування, то посадова особа, яка проводить дану перевірку становить доповідну записку, в якій вказуються зафіксовані правопорушення, підтверджені документально.

  У разі виявлення обставин неправомірного пред'явлення сум до повернення, посадова особа виносить рішення про відмову та ПДВ не повертається з бюджету. Якщо при цьому вказане правопорушення призвело до несплати перевіряється податку на додану вартість, то, керуючись ст. 122 НК РФ, він притягується до відповідальності і стягнення штрафу.

  Якщо за результатами камеральної перевірки не було виявлено різних правопорушень, недоїмок, заборгованостей по штрафах і пені, податковим органом може бути прийнято рішення про повернення.

  Повернення податку на додану вартість

  Сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню, повертається на вказаний в заяві рахунок платника податків. Також, на підставі письмової заяви платника, суми, які претендують на повернення, можуть бути зараховані до сплати майбутніх платежів з цього податку.

  Податковий орган надсилає до органів казначейської служби доручення на повернення ПДВ на наступний день після того, як рішення про повернення було прийнято. Протягом 5-ти днів, починаючи з дня отримання цього доручення, орган Федерального казначейства повинен зробити повернення обсягу податку на додану вартість та повідомити податкову інспекцію про дату повернення.

  При порушенні всіх перерахованих вище термінів, вважаючи з дванадцятого дня після закінчення камеральної перевірки, будуть нараховуватися відсотки згідно з чинними ставками рефінансування Центрального Банку РФ.

  Стандартні бухгалтерські проводки при відшкодуванні ТОВ податку на додану вартість

  Для полегшення складання декларації та забезпечення правильності ведення аналітичного обліку, бухгалтеру слід робити такі проводки по відшкодуванню:

  • Дт 68 - Кт 19 - прийнятий ПДВ до відрахування в звичайному порядку;
  • Дт 19 - Кт 60 або 76 - відображено вхідний ПДВ, пред'явлений постачальником;
  • Дт 73 або 76 - Кт 19 - ПДВ прийнятий до відрахування щодо недостач матеріальних цінностей або псування, за рахунок винних осіб;
  • У разі, якщо винну особу є співробітником підприємства - Дт 70 або 73 - Кт 19
  • Дт 51- Кт 68 - повернення ПДВ з бюджету;
  • Дт 91-2 - Кт 19 - включений у позареалізаційні витрати невідшкодовуваний податок;
  • Дт 07, 41, 10,08, 20, 29, 26, 25, 44 - Кт 19 - віднесення ПДВ на витрати або збільшення вартості товарно-матеріальних цінностей за операціями не оподатковуваних ПДВ.

  Варто відзначити, що доскональне вивчення законодавчої бази з питань податку на додану вартість значно знижує кількість проблем, пов'язаних з його відшкодуванням.