Обмін yandex гроші на webmoney :: Про гроші

 

Главная » Webmoney » Обмін yandex гроші на webmoney

 

Обмін yandex гроші на webmoney

Обмін yandex гроші на webmoney

Обмін yandex гроші на webmoney

Оферта на висновок угоди про використання

Текст цієї Угоди є публічною офертою і пропозицією з використанням Сайту Smartwm на зазначених в Угоді умовах.

Акцептом справжньої оферти вважається здійснення третьою особою дій з використанням Сайту.

У цій Оферті, такі терміни матимуть такі значення:

Оферта - справжнє угоду користувача на використання Сайту.

Користувач - особа використовує Сайт.

Сайт - сукупність інформації, текстів, графічних елементів, дизайну, зображень, фото та відеоматеріалів, набір програмних і технічних засобів, що використовуються Сайтом для обробки операцій, вироблених Користувачами на Сайті.

Титульні знаки - титульні знаки систем: Яндекс гроші, Webmoney, Bitcoin, USD, RUR та інших, не заборонених законодавством, систем.

Оголошення - прийняте Сайтом від Користувача управляє розпорядження, що виражає його намір на перерахованих в ньому умовах зробити операцію обміну з обраним типом і кількістю титульних знаків.

Всі інші терміни та визначення, що зустрічаються в тексті Угоди, тлумачаться Сторонами відповідно до законодавства і що склалися в мережі Інтернет звичайних правил тлумачення відповідних термінів.

Назви заголовків (статей) Угоди призначені виключно для зручності користування текстом Угоди і буквального юридичного значення не мають.

З моменту початку використання Сайту та / або реєстрації на Сайті, умови цієї Угоди є прийнятими і обов'язковими для Користувача.

УВАГА: Якщо Ви не згодні з умовами цієї Угоди, не користуйтеся Сайтом і не реєструйтеся на ньому.

1. Загальні положення

1.1. Угода регулює порядок надання Користувачам доступу до Сайту, отримання інформації про розміщених оголошеннях і розміщення оголошень на Сайті.

1.2. Сайт надає Користувачеві доступ до Сайту і можливість його використання. Користувач зобов'язується використовувати Сайт відповідно до умов цієї Угоди.

1.3. Угода регламентує порядок здійснення операцій за допомогою Сайту, порядок розміщення оголошень, види вступних, забезпечувальних та інших внесків користувачів, види операцій і порядок їх проведення з використанням інформації на Сайті.

2. Допуск до використання Сайту.

2.1. Аутентифікація доступу до інтерфейсів Сайту забезпечується шляхом використання логіна і пароля використовується при реєстрації на Сайті.

2.2. Після реєстрації на Сайті, Користувач отримує доступ до особистого кабінету. Користувач має право здійснювати операції на Сайті за допомогою особистого кабінету.

3. Розміщення оголошень на Сайті.

3.1. Сайт розміщує оголошення користувачів на обмін титульних знаків і забезпечує дотримання еквівалентності обміну, встановленого Користувачами. Під оголошенням на обмін титульних знаків розуміється оферта Користувача на обмін титульних знаків на певних Користувачем умовах. Для розміщення оголошення Користувачеві необхідно заповнити форму, призначену для оголошень.

3.2. Операції обміну титульних знаків проводяться на основі оголошень, поданих Користувачами. Розміщення оголошення є актом управління Сайтом з метою проведення операції обміну титульних знаків на умовах, зазначених в оголошенні. Користувач може знімати оголошення, а також змінювати їх параметри. 

3.3. Оголошення на Сайті розміщуються на певних Користувачами умовах з обміну прав на титульні знаки з іншими Користувачам. При цьому Сайт, ні за яких обставин, не є стороною оголошень і операцій обміну між Користувачами. Оголошення виконуються безпосередньо між Користувачами за інформаційної підтримки Сайту.

3.4. Оголошення, поставлені в чергу, і не відкликаються Користувачами знаходиться на Сайті до того моменту, поки не відбувається їх виконання.

3.5. Оголошення Користувача розміщується на Сайті після перевірки наявності забезпечувального та інших внесків, необхідних для виконання оголошення.

3.6. Забезпечувальні внески обчислюються в титульних знаках. Для забезпечення виконання зобов'язань за розміщеними оголошеннями для обміну титульних знаків, Користувачі на час дії оголошень переводять на рахунки Сайту обсяги титульних знаків в розмірі еквівалентному повною місткістю оголошень і обсягом забезпечувального внеску, встановленого Сайтом.

3.7. Забезпечувальний внесок повертається Користувачеві в разі відкликання оголошень, поданих Користувачем, - частково, в розмірі, що припадає на відкликані оголошення виконання за якими ще не почалося.

3.8. Сайт контролює наявність у користувачів можливості розміщувати і виконувати оголошення і, таким чином, підвищує довіру користувачів один одному і знижує ризик невиконання Користувачем зобов'язань за розміщеними оголошеннями. Веб-сайт не розміщує оголошення, якщо забезпечувального внеску Користувача не досить для виконання розміщується оголошення.

4.Ісполненіе оголошень.

4.1. Оголошення виповнюється, коли по розміщеному оголошенню розміщується зустрічну оголошення, розміщене іншим Користувачем з відповідним умовам оголошення типом обміну зворотного спрямування. При цьому розміщення Сайтом зустрічних оголошень визнається Користувачами акцептом їх оголошень. Оголошення визнається виконаним з моменту розміщення Сайтом зустрічного оголошення.

4.2. Оголошення може бути виконано в частині. При цьому Сайтом буде виставлено нове оголошення в розмірі невиконаного залишку по спочатку розміщеному оголошенню.

4.3. При перегляді оголошень, Користувач самостійно приймає рішення про прийнятність умов обміну та початку виконання операції. Для виконання операції за обраним оголошенню Користувач відповідно до інтерфейсами Сайту розміщує зустрічну оголошення з умовами задовольняють вибраним. Операція обміну вважається розпочатою в момент розміщення Користувачем зустрічного оголошення. При цьому обсяг доступний для обміну в поданому оголошенні зменшується на обсяг операції. Кількість обсягу в зустрічному оголошенні зменшується на обсяг операції. Якщо отриманий таким чином невиконаний залишок дорівнює нулю, то перехресний зустрічну оголошення видаляється з черги як виконане. При отриманні Сайтом підтвердження про завершення обміну оголошення вважається виконаним.

4.4. Розрахунки за оголошеннями і операціями обміну, досконалим за допомогою Сайту, функціонують за принципом повного попереднього депонування всього обсягу титульних знаків, пропонованих до обміну і забезпечувальних внесків в обсягах встановлених Сайтом.

4.5. Обмін титульних знаків проводиться безпосередньо між Користувачами на умовах, визначених в розміщуваних оголошеннях.

4.6. Виконання по оголошенню відбувається шляхом перерахування на рахунок користувачів, що належать їм титульних знаків, зазначених у зустрічних оголошеннях. Перерахування титульних знаків проводиться Сайтом автоматично. При цьому дії Сайту вважаються досконалими за дорученням користувачів.

4.7. Сайт може встановлювати порядок виставлення оголошень, види вступних, забезпечувальних та інших внесків користувачів, види операцій і порядок їх проведення на Сайті.

4.8. Користувач зобов'язаний при виконанні оголошень проходити процедуру ідентифікації, встановлену Сайтом або третіми особами (агрегаторами платежів, кредитними та іншими організаціями), і виконувати інші вимоги законодавства в сфері протидії відмиванню (легалізації) доходів, одержаних злочинним шляхом.

5. Попередження про ризики

5.1. Користувач гарантує, що йому відомі основні принципи роботи титульних знаків і у нього є можливість здійснювати транзакції з ними.

5.2. Користувач розуміє, що Сайт розміщує оголошення, на підставі яких здійснюється обмін титульних знаків, і що умови оголошень встановлюються самими Користувачами. Сайт ніяк не впливає на оголошення, що розміщуються і обрані Користувачами. Користувач несе всі економічні ризики, пов'язані з вибором того чи іншого оголошення. Сайт не гарантує Користувачеві того, що оголошення буде виконано і що умови його виконання будуть вигідні для Користувача.

5.3. Користувач розуміє, що Сайт не має відношення до вчинення операцій і / або транзакцій з титульними знаками, тому Сайт не приймає на себе ніяких гарантій щодо термінів і / або можливості здійснення операцій і / або транзакцій з титульними знаками.

5.4. Користувач розуміє, що будь-які операції з титульними знаками мають незворотній характер і що повернення отриманого за оголошенням можливий тільки на основі угоди з іншим Користувачем.

6. Права та обов'язки Сторін

6.1. Користувач має право:

6.1.1. Відповідно до умов Угоди, отримати доступ до Сайту і особистим

Кабінету.

6.1.2. Отримувати інформацію про розміщені Користувачем оголошеннях.

6.1.3. Відповідно до умов Угоди, розміщувати оголошення на Сайті.

6.2. Користувач зобов'язаний:

6.2.1. Належним чином виконувати умови Угоди.

6.2.2. Надавати повні і достовірні дані, необхідні для ідентифікації Користувача.

6.2.3. За запитом Сайту надавати додаткову інформацію, пояснення та іншу інформацію по оголошеннях.

6.2.4. Вносити на рахунки Сайту вступні, забезпечувальні та інші внески;

6.2.5. Чи не передавати дані облікового запису третім особам;

6.2.6. Інформувати Сайт в разі втрати, або компрометації пароля, а також в разі незаконного заволодіння третіми особами доступу до особистого кабінету.

6.2.7. Знайомитися зі змінами та доповненнями в цій Угоді.

6.3. Сайт має право:

6.3.1. Отримувати вступні, забезпечувальні та інші внески користувачів на забезпечення роботи Сайту.

6.3.2. Запитувати у Користувача інформацію, необхідну для його ідентифікації.

6.3.3. Запитувати у Користувача інформацію по розміщених оголошеннях.

6.3.4. У разі виявлення оголошень, виконаних з порушенням Угоди, розривати виконання оголошень, і повертати отримане по таких оголошеннях, які брали участь в них Користувачам.

6.3.5. Заблокувати Користувача у випадках порушення умов Пропоновані можливості або Угоди без пояснення причини, але з можливістю виведення Користувачем наявних на рахунках Сайту зворотних внесків.

6.3.6. Змінювати і доповнювати умови Пропоновані можливості.

6.3.7. Не надавати доступ до Сайту в разі неподання Користувачем інформації, необхідної для його ідентифікації.

6.3.8. Контролювати стан виконання оголошень користувачів.

6.3.9. На свій розсуд прийняти рішення про виконання оголошення або його відкликання відповідно до умов Угоди.

6.4. сайт зобов'язаний

6.4.1. Надати Користувачу доступ до Сайту, при дотриманні Користувачем умов Угоди;

6.4.2. Надавати Користувачу інформацію про стан оголошень, розміщених на Сайті.

6.4.3. Зараховувати на рахунки Сайту вступні, забезпечувальні та інші внески користувачів, згідно умов цієї Угоди.

6.4.4. Виробляти повернення належних Користувачу внесків, згідно умов цієї Угоди.

7. Внески користувачів.

7.1.Результатом використання Сайту, є обмін титульних знаків між Користувачами. При цьому Користувач визнає, що обмін на Сайті проводиться на основі оголошень, що розміщуються Користувачами, і Сайт, ні за яких обставин, не є стороною обміну.

7.2. Вступні, забезпечувальні та інші внески користувачів на забезпечення роботи Сайту визначається відповідно до тарифів, які визначаються Сайтом для кожного розміщеного оголошення.

7.3. Сайт за дорученням Користувача утримує вступні, забезпечувальні та інші внески в момент виконання (в тому числі часткового) розміщеного оголошення, відповідно до тарифів, які визначаються Сайтом із затвердженням їх Користувачем при розміщенні оголошення.

7.4. Користувачі на свій розсуд можуть вносити на рахунок Сайту титульні знаки, як безповоротних внесків на підтримку роботи Сайту.

8. Відповідальність Сторін.

8.1. У разі порушення Користувачем умов Оферти, законодавства, норм моралі і моральності, або в разі змови з іншими Користувачами для порушення умов Оферти, Сайт має право заблокувати або видалити особистий кабінет Користувача, заборонити або обмежити доступ до використання особистого кабінету Користувача до певних або всіх функцій Сайту.

8.2. Користувач використовує Сайт в тому вигляді, в якому вони представлений, на власний ризик. Сайт не гарантує Користувачеві досягнення будь-яких результатів внаслідок використання Сайту.

9. Податки.

9.1. У відповідності з Податковим кодексом, Сайт не є податковим агентом Користувача. У зв'язку з цим Користувач особисто несе відповідальність за сплату всіх податків, що нараховуються в результаті або у зв'язку з виконанням оголошень розміщених ним на Сайті відповідно до чинного законодавства або існуючої практики оподаткування з урахуванням їх можливих змін. 

9.2. Сайт не несе відповідальності за виконання Користувачем податкових зобов'язань, надання Користувачеві інформації або рекомендацій щодо зазначених податкових зобов'язань або повідомлення Користувача про зміни податкового законодавства або практики оподаткування.

10. Зміна умов Пропоновані можливості.

10.1. Сайт має право в односторонньому порядку змінювати умови Оферти, при цьому такі зміни вступають в силу з моменту опублікування нової версії Пропоновані можливості.

10.2. При кожному відвідуванні Сайту Користувач зобов'язується перевіряти наявність нової версії Пропоновані можливості.

10.3.Продолженіе використання Сайту та / або особистого кабінету означає згоду Користувача з умовами нової версії Пропоновані можливості.

10.4. Якщо Користувач не згоден з умовами нової версії Пропоновані можливості, він припиняє користуватися Сайтом.

11. Особливі умови.

11.1. Сайт містить результати інтелектуальної діяльності. Використовуючи Сайт Користувач визнає і погоджується з тим, що весь вміст сайту і структура вмісту Сайту захищені авторським правом, правом на товарний знак і іншими правами на результати інтелектуальної діяльності, і що зазначені права є дійсними і охороняються у всіх формах, на всіх носіях і в щодо всіх технологій, як існуючих в даний час, так і розроблених або створених згодом. Ніякі права на будь-який вміст Сайту, не переходять до Користувача в результаті використання Сайту.

11.2. Сайт може містити посилання на інші сайти в мережі Інтернет (сайти третіх осіб). Зазначені треті особи та їх Контент не перевіряються Сайтом на відповідність тим або іншим вимогам (достовірності, повноти, законності і т. П.). Сайт не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на сайтах третіх осіб, до яких Користувач отримує доступ з використанням Сайту, в тому числі, за будь-які думки або твердження, виражені на сайтах третіх осіб, рекламу і т. П. А також за доступність таких сайтів або контенту і наслідки їх використання Користувачем.

11.3. Сайт має права поступатися права і переводити борги, за всіма зобов'язаннями, що виникли з Угоди. Користувач цим дає свою згоду на поступку прав і переведення боргу будь-яким третім особам. Про що відбулася поступку прав і / або переведення боргу Сервіс інформує Користувача, розміщуючи відповідну інформацію на Сайті або в особистому кабінеті Користувача.

11.4. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсним Угоди, Сторони будуть прагнути вирішити шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії і / або розбіжності, направляє іншій Стороні повідомлення із зазначенням виникли претензій і / або розбіжностей.

11.5. Сайт не є стороною по операціях між Користувачами, не несе відповідальності перед третіми особами за дотримання Користувачами будь-яких зобов'язань по відношенню до них і не є стороною в спорах, які можуть виникнути в зв'язку з такими зобов'язаннями. У разі виявлення помилок в роботі Сайту Користувачеві необхідно звернеться в службу підтримки Сайту.

Схема роботи Сайту

Короткий опис схеми роботи Сайту

1. Користувач розміщує на Сайті оголошення на обмін титульних знаків. При цьому Користувач стверджує, певні Сайтом вступні, забезпечувальні та інші внески необхідні для виконання розміщується оголошення, і вносить їх на рахунки Сайту.

2. Сайт автоматично здійснює пошук по розміщеному оголошенню зустрічного оголошення, розміщеного іншим Користувачем, з відповідним умовам оголошення типом обміну зворотного спрямування.

3. Користувачі здійснюють між собою обмін титульними знаками. Виконання по оголошенню відбувається шляхом перерахування на рахунки користувачів, належних їм титульних знаків, зазначених у зустрічних оголошеннях. Перерахування титульних знаків проводиться Сайтом автоматично. При цьому дії Сайту вважаються досконалими за дорученням користувачів і за рахунок внесених ними вступних, забезпечувальних та інших внесків необхідних для виконання розміщених оголошень.