Ліцензія на видачу кредитів :: Про гроші

 

Главная » Yandex » Ліцензія на видачу кредитів

 

Ліцензія на видачу кредитів

Ліцензія на використання пошукової системи Яндекса

Ліцензія на видачу кредитів

1. Загальні положення

www. yandex. ru / (далі - «Сервіс»). legal. yandex. ru / confidential /).

1.3. Починаючи використовувати Сервіс / його окремі функції, Користувач вважається прийняв цих Умов, а також умови всіх зазначених вище документів, в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків. У разі незгоди Користувача з будь-якими з положень зазначених документів, Користувач не має права використовувати Сервіс.

legal. yandex. ru / termsofuse /.

1.5. У разі якщо Яндексом були внесені будь-які зміни до цих Умов, в порядку, передбаченому п. 1.4. цих Умов, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісу.

1.6. Всі існуючі на даний момент функції Сервісу, а також будь-який розвиток їх і / або додавання нових є предметом цих Умов.

2. Використання Сервісу. Окремі функції Сервісу

2.1. Сервіс надається Користувачеві на безоплатній основі та призначений виключно для особистого некомерційного використання за винятком випадків, передбачених цією Ліцензією, документами, передбаченими п. 1.2. цієї Ліцензії, або Умовами використання окремих сервісів Яндекса. Маєте право користуватися Сервісом іншими способами і для інших цілей Користувачеві необхідно попередньо отримати письмову згоду від Яндекса на таке використання. Додаткова інформація може бути надана Користувачу в разі звернення за адресою: support @ xml. yandex. ru.

legal. yandex. ru / site_termsofuse /). legal. yandex. ru / xml /).

2.4. Яндекс залишає за собою право не обслуговувати запити від будь-яких користувачів, веб-сайтів та програм, що порушують умови цієї Ліцензії.

2.5. Умови використання функції попередження про потенційно небезпечних веб-сайтах.

2.5.1. Функція попередження користувача про веб-сайтах, що містять сторінки, відвідування яких може бути потенційно небезпечно для Користувача, наприклад, сторінки, що містять шкідливий код (далі - «функція»), надається Яндексом на умовах «як є». Інформація про потенційну небезпеку того чи іншого сайту, а також про передбачувану ступенем такої небезпеки і її характер (далі - інформація) надається партнерами Яндекса, Яндекс не дає пояснень щодо підстав віднесення веб-сайту до потенційно небезпечних. Яндекс не гарантує відповідність Функції цілям і очікуванням Користувача, безперебійну і безпомилкову роботу Функції, а також не гарантує точність Інформації (зокрема, не гарантує, що веб-сайти, які не помічені як потенційно небезпечні, дійсно не містять ніякого шкідливого коду, і навпаки) . Користувач повинен самостійно оцінювати ризики і самостійно нести всю відповідальність за свої дії, пов'язані з використанням Інформації. Яндекс не несе відповідальності і не відшкодовує ніякої шкоди, прямий або непрямий, заподіяний власнику сайту, Користувачеві або третім особам в результаті використання або неможливості використання Функції, а також в результаті використання або неможливості використання Інформації, включаючи, але не обмежуючись цим, збитки, викликані неточністю наданої Інформації.

feedback. yandex. ru /? from = search.

2.5.3. Яндекс має право без повідомлення на власний розсуд припинити або призупинити надання Інформації без пояснення причин.

2.6. Яндекс залишає за собою право на свій розсуд обмежити доступ Користувача до Сервісу (або до певних функцій Сервісу, якщо це можливо технологічно) з використанням його облікового запису або повністю заблокувати обліковий запис Користувача при неодноразовому порушенні цих Умов (в разі якщо Користувач здійснює доступ до Сервісу під обліковим записом), або застосувати до Користувача інших заходів з метою дотримання вимог законодавства або прав і законних інтересів третіх осіб.

3. Індексування веб-сайтів

3.1. Яндекс індексує сторінки веб-сайтів, створені третіми особами. Яндекс не відповідає за якість та зміст таких сторінок. Індексування проводиться роботом пошукової машини Яндекса в автоматичному режимі відповідно до визначених алгоритмами, що ні передбачає собою попередню або наступну оцінку змісту сторінок веб-сайтів (модерацію) на предмет його відповідності нормам законодавства, етики або моралі, а також іншу цензуру. Яндекс також не відповідає за наявність / відсутність, зміст і якість будь-яких пропозицій про надання послуг, придбання товарів і т. Д. Які можуть бути доступні Користувачеві на веб-сайтах третіх осіб, проіндексованих Яндексом, а також за будь-якого роду збитки, які Користувач може понести, скориставшись такими пропозиціями.

3.2. Зміни на сторінках веб-сайтів відслідковуються

Роботом Яндекса в автоматичному режимі (проводиться переіндексування) з метою актуалізації пошукової видачі. Однак будь-які розміщені на сторінках веб-сайтів третіх осіб інформація, матеріали можуть бути змінені в будь-який момент власником тієї чи іншої сторінки. Яндекс не відстежує такі зміни для кожного з веб-сайтів і не відповідає за них.

3.3. Яндекс не гарантує Користувачеві, що відповідь на його запит буде вичерпним і що Користувач отримає всю наявну в мережі Інтернет інформацію по цікавить його темі, а також не несе відповідальність за абсолютну точність / актуальність посилань на сторінки веб-сайтів, представлених в пошуковій видачі Сервісу за певним запитом Користувача.

3.4. Яндекс підключає до бази Сервісу всі російськомовні і орієнтовані на Росію сторінки веб-сайтів. При цьому Яндекс має право самостійно вирішувати, який веб-сайт повинен і який не повинен входити в базу Сервісу.

3.5. Упорядкування результатів, як частина процесу індексування та пошуку, відбувається повністю автоматично відповідно до встановлених критеріїв релевантності, які можуть змінюватися для підвищення якості пошуку на розсуд Яндекса. Яндекс розуміє релевантність як найкращу відповідність пошукової видачі по певному запиту інтересам користувачів, які шукають інформацію, що може в загальному випадку не збігатися з інтересами власників сайтів або окремих користувачів.

3.6. Яндекс не маніпулює позиціями веб-сайтів в пошуковій видачі Сервісу ні по яких запитах Користувача (ключовими словами), ніколи і нікому не продає такі позиції і не гарантує незмінність позиції того чи іншого веб-сайту в пошуковій видачі по певному запиту Користувача.

3.7. «Пошуковий спам» - це спроби обману пошукової системи Сервісу і маніпулювання її результатами з метою зміни позиції того чи іншого веб-сайту в результатах пошуку. Веб-сайти, які використовують «пошуковий спам», можуть бути знижені при ранжуванні або виключені з бази Сервісу через неможливість їх коректного ранжирування.

3.8. Яндекс не коментує виключення веб-сайтів з бази Сервісу і / або зміна їх позиції, не повідомляє про такі дії, і не дає ніяких гарантій і термінів на повторне їх включення в базу Сервісу / зміна їх позиції.

help. yandex. ru / webmaster /? id = 995298 # 995342)

4. Конфіденційність і приватність інформації

legal. yandex. ru / confidential /). help. yandex. ru / webmaster / controlling-robot / robots-txt. xml). Претензії з приводу наявності в базі Сервісу сторінок веб-сайтів, які є відкритими в цьому сенсі, не приймаються.

5. Інтерактивні елементи пошуку

5.1. Яндекс може розміщувати на сторінці, що містить пошукову видачу, інтерактивні елементи пошуку в одній з описаних нижче форм або в декількох формах одночасно:

5.1.1. Інтерактивні відповіді, що представляють собою інтерактивні сніпети, що відображають безпосередньо в пошуковій видачі частина інформації і / або які виконують безпосередньо в пошуковій видачі частина функцій сайту, знайденого за запитом Користувача. Інтерактивний відповідь створюється третьою особою - власником сайту - і розміщується в пошуковій видачі автоматично, відповідно до правил, встановлених угодою між власником сайту і Яндексом. Яндекс не несе відповідальність за зміст інтерактивних відповідей, за доступність виконуваних ними функцій і / або повноту представленої в них інформації, а також за наслідки їх використання Користувачем.

5.1.2. Інформаційні блоки, що містять дані, з якими Яндекс пропонує ознайомитися Користувачеві незалежно від ознайомлення зі змістом видачі. Ці інформаційні блоки можуть бути представлені у вигляді саджеста (швидкої відповіді на запит Користувача в рядку для введення пошукового запиту), або у вигляді блоку в будь-якому місці сторінки, які не зайнятому пошуковою видачею, або іншим способом з урахуванням правил, встановлених цим пунктом. Такі блоки створюються і розміщуються Яндексом і не є частиною пошукової видачі. Розташування таких блоків на сторінці, що містить видачу, проводиться з відокремленням таких блоків від видачі: за допомогою відмінностей в дизайні такого блоку і видачі та / або за допомогою розташування блоку поза видачі, або іншими засобами.

5.2. Інтерактивні елементи пошуку не роблять вплив на роботу функціонують без участі людини автоматизованих алгоритмів пошуку і не можуть кваліфікуватися як інструмент для виділення сайтів третіх осіб будь-яких пріоритетів і переваг в ранжируванні результатів пошуку.